rodzina platanowate (Platanaceae)

rodzina Trochodendraceae

Trochodendron aralioides

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

rząd woskownicowce (Myricales)

Myrica carolinensis

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

rząd orzechowce (Juglandales)

rząd Eucommiales

rodzina Eucommiaceae

Eucommia ulmoides

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

rząd grujecznikowce (Cercidiphyllales)

rodzina grujecznikowate (Cercidiphyllaceae)

rodzina olszankowate (Eupteleaceae)

Euptelea polyandra · olszanka japońska

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]