takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Hedera helix cv.

bluszcz pospolity w odmianach ozdobnych
na stronie — wymagania i uprawa
Hedera helix

cv. Arborescens

Hedera helix

cv. Baby Face

Hedera helix

cv. Baby Face

Hedera helix

cv. Denmark

Hedera helix

cv. Profesor Seneta

Hedera helix

cv. Szara Stopka

Hedera helix

cv. Szara Stopka

Hedera helix

cv. Tricolor

Hedera helix

cv. Tricolor

Hedera helix

cv. Triton

wymagania i uprawa