takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Hosta montana Maekawa

funkia górska
Hosta montana (funkia górska)
19.05.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120519.14.js - Hosta montana (funkia górska); OB Uniw. Wrocławskiego
120519-14
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #1