takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris ×sambucina L.

?Iris pallida × variegata