antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Kickxia elatine (L.) Dumort.

kiksja oszczepowata lnica oszczepowata
Linaria elatine (L.) Mill.
na stronie — występowanie · znaleziska
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
07.08.2011, ok. Górzyna, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)

występowanie

Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka, na południu Polski; pola, ugory.

Roślina jednoroczna.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110807.1.pkob - Kickxia elatine (kiksja oszczepowata); ok. Górzyna, woj. lubuskie
20110807.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #16
znalezisko 20120721.1.pkob - Kickxia elatine (kiksja oszczepowata)
20120721.1.pkob
leg. Piotr Kobierski #1
znalezisko 00010000.9.pkob - Kickxia elatine (kiksja oszczepowata); Obniżenie Nowosolskie
00010000.9.pkob
leg. Piotr Kobierski
/Obniżenie Nowosolskie/ #1