⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Lamiaceae (jasnotowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) korona fioletowoniebieska i okółki oddalone od siebie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne el ...
· Kielich 13-15 nerwowy, dwuwargowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
  
  
(p) inny zestaw cech (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· jeśli fioletowoniebieska lub niebieska to okółki zbliżone do siebie w formie kłosów pozornych na końcach pędów.
  
    
(p) kielich ±promienisty (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
    
      
(p) liście do 5mm szerokości (↓nie)
Satureja hortensis (cząber ogrodowy)
Satureja hortensis (cząber ogrodowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kwiaty drobne, 5-7(9)mm długości, niebieskawe lub liliowe; łatka środkowa wargi dolnej na szczycie wykrojona.
· ta cecha diagnostyczna ...
  Uprawiane rośliny przyprawowe.
      
      
(p) liście ponad 5mm szerokości (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
      
        
(p) dolna warga pozornie jednołatkowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stro ...
· Kielich dzwonkowaty, z 5 szydlastymi ząbkami. Przykwiatki równowąskie lub szydlaste.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
        
          
(p) dolna warga wyraźnie trójłatkowa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
          
            
(p) kwiaty intensywnie żółte (↓nie)
Galeobdolon luteum (gajowiec żółty)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Warga dolna korony z trzema prawie równymi, szpiczastymi łatkami; warga górna okazała (8)10-12mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
            
            
(p) korona nie żółta lub jest jasnożółta (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Boczne łatki wargi dolnej zaokrąglone lub tępe.
            
              
(p) tylna (górna) para pręcików dłuższa od przedniej (dolnej) (↓nie)
              
                
(p) środkowa łatka wargi dolnej korony miskowato wklęsła, górna warga płaska (↓nie)
Nepeta cataria
Nepeta mussini (kocimiętka Mussina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Ząbki kielicha prawie jednakowe, bez widocznych anastomoz i zgrubień pomiędzy nimi. Rozłupki brodawkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
                
                
(p) środkowa łatka wargi dolnej płaska; górna warga przynajmniej słabo wypukła (↑nie)
Dracocephalum ruyschiana (pszczelnik wąskolistny)
Dracocephalum ruyschiana (pszczelnik wąskolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
· Ząbki kielicha z wyraźnymi poprzecznymi anastomozami i zgrubieniami pomiędzy nimi; górne ząbki szersze od pozostałych.
· ta cecha diagno ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
Dracocephalum ruyschiana (pszczelnik wąskolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
              
(p) tylna (górna) para pręcików krótsza lub równie długa jak przednia (dolna) (↑nie)
              
                
(p) dolne liście dłoniasto 3-7-dzielne (↓nie)
Leonurus cardiaca (serdecznik pospolity)
Leonurus cardiaca
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Kielich 5(10)-nerwowy i z pięcioma kłującymi szydlastymi ząbkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
                
                
(p) liście niepodzielone lub pierzasto (↑nie)
                
                  
(p) korona 5-7mm długości (↓nie)
Chaiturus marrubiastrum (szczeciogon szantowaty)
XL
Chaiturus marrubiastrum (szczeciogon szantowaty)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Pręciki równej długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczn ...
Chaiturus marrubiastrum (szczeciogon szantowaty)
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
                  
                  
(p) korona ponad 7mm długości (↑nie)
                  
                    
(p) łodyga z 1-3 parami liści i przyziemną różyczką liściową (↓nie)
                    
                      
(p) nibyokółki tworzą końcowy kłos pozorny (↓nie)
Betonica officinalis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Niełupki nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
Betonica officinalis (bukwica zwyczajna)
wystepowanie
bukwica lekarska · syn. Stachys officinalis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                      
                      
(p) nibyokółki oddalone (↑nie)
Phlomis tuberosa (żeleźniak bulwiasty)
Phlomis tuberosa (żeleźniak bulwiasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Niełupki na końcach krótko owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
  Uprawiane ozdobne.
                      
                    
(p) łodyga z przynajmniej czterema parami liści i z/lub bez różyczki liściowej (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Kielich 5-10-nerwowy.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
                    
                      
(p) nibyokółki luźne z kwiatami na szypułkach (↓nie)
Ballota nigra
Ballota nigra (mierznica czarna)
XL
Ballota nigra (mierznica czarna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· Nitki pręcików po wypyleniu pozostają proste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nied ...
Ballota nigra (mierznica czarna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
                      
                      
(p) nibyokółki pozorne z kwiatami ±siedzącymi (↑nie)
Stachys sylvatica
Stachys palustris (czyściec błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Nitki przednich pręcików po osypaniu pyłki odgięte w dół (na boki).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
                      
    
(p) kielich wyraźnie dwuwargowy (↑nie)
    
      
(p) korona 38-46mm długości (↓nie)
Melittis melissophyllum
Melittis melissophyllum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Kielich szeroko dzwonkowaty, bardzo obszerny, dwuwargowy, z 10 mało wyraźnymi anestomozującymi nerwami; górna warga nierówno ząbkowana lub całobrzega; dolna krótsza, zwykle dwułatkowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Melittis melissophyllum (miodownik melisowaty)
wystepowanie
miodownik wielkokwiatowy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
(p) korona co najwyżej 25(30)mm długości (↑nie)
      
        
(p) nibyokółki zbliżone do siebie (↓nie)
Prunella vulgaris
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Przysadki całobrzegie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu s ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
        
        
(p) nibyokółki oddalone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Przysadki ±karbowano-ząbkowane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
        
          
(p) korona ze środkową łatką wargi dolnej wyraźnie większą (↓nie)
Melissa officinalis
Melissa officinalis (melisa lekarska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji ...
· Kielich dwuwargowy, trąbkowato-dzwonkowaty, z 13 nerwami; górna warga prawie płaska, szeroka, 2-3 ząbkowa.
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyc ...
          
          
(p) korona z łatkami wargi dolnej ±jednakowymi; kielich trąbkowaty (↑nie)
          
            
(p) wierzchotki na szypułkach (↓nie)
Calamintha grandiflora (czyścica wielkokwiatowa)
Calamintha grandiflora (czyścica wielkokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Rurka kielicha prosta, z pierścieniem włosków w gardzieli, z 13 nerwami; kielich dwuwargowy, górna warga 3-ząbkowa, dolna 2-ząbkowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
Calamintha grandiflora (czyścica wielkokwiatowa)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
            
            
(p) wierzchotki w nibyokółkach siedzące (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Rurka kielicha wygięta.
            
              
(p) przysadek brak (↓nie)
Acinos arvensis
Acinos arvensis (czyścica drobnokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Przysadek brak.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Acinos arvensis (czyścica drobnokwiatowa)
wystepowanie
syn. Calamintha acinos · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) nibyokółki gęste, przysadki długie, szydlaste (↑nie)
Clinopodium vulgare
Clinopodium vulgare
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Przysadki i podkwiatki liczne długie, szydlaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, róż ...
· ta cecha diagno ...
· ta cecha diagnos ...
Clinopodium vulgare (klinopodium pospolite)
wystepowanie
czyścica storzyszek · syn. Calamintha clinopodium · Calamintha vulgaris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu