Kwiaty o koronie wyraźnie grzbiecistej, z jedną lub dwoma wargami.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Lamiaceae (jasnotowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) korona pozornie jednowargowa (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
  
    
(p) warga dolna trójłatkowa (↓nie)
Ajuga genevensis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· W rurce korony znajduje się pierścień włosków. Korona po przekwitnięciu nie opada.
    
    
(p) warga dolna pozornie 5-łatkowa (↑nie)
Teucrium chamaedrys
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· Rurka korony wewnętrz naga. Korona opada po przekwitnięciu.
    
  
(p) korona dwuwargowa> (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna j ...
  
    
(p) kielich dwuwargowy, warga górna z wyrostkiem (↓nie)
Scutellaria gelericulata

górna warga kielicha kwiatowego z wyrostkiem (tarczką)

Scutellaria galericulata (tarczyca pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
    
    
(p) kielich ±promienisty (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
    
      
(p) dwa pręciki (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
      
        
(p) przynajmniej dolne liście ogonkowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
        
          
(p) kwiatostan wydłużony (↓nie)
Salvia pratensis (szałwia łąkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Pręciki ±ukryte w górnej wardze korony; każdy z dwóch pręcików, tylko z jednym w pełni wykształconym pylnikiem.
· ta cecha diagnostyczn ...
          
          
(p) kwiatostan główkowaty (↑nie)
Monarda didyma (pysznogłówka szkarłatna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Pręciki wystają z korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Monarda didyma (pysznogłówka szkarłatna)
pysznogłówka dwoista · takson uprawiany
  Uprawiane byliny ozdobne.
          
        
(p) liście siedzące, równowąskie, z podwiniętym brzegiem (↑nie)
Rosmarinus officinalis (rozmaryn lekarski)
Rosmarinus officinalis (rozmaryn lekarski)
(potocznie: rozmaryn) · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Krzew ozdobno-przyprawowy z rejonu śródziemnomorskiego. U nas w uprawie doniczkowej z uwagi na niską mrozoodporność.
        
      
(p) cztery pręciki (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
      
        
(p) pręciki ukryte w rurce korony (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
        
          
(p) korona żółta, brązowo obrzeżona; działki kielicha dłuższe od korony, z ostką (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Działki kielicha dłuższe od korony, zakończone ostką.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
Sideritis montana (gojnik drobnokwiatowy)
wystepowanie
syn. Hesiodia montana · efemerofit
  Gatunek z południa Europy. U nas może być przejściowo zawlekany na suchych i ciepłych stanowiskach, żyznych, zasobnych w wapń.
          
          
(p) korona inna; działki kielicha bez ostki, krótsze od korony (↑nie)
          
            
(p) nibyokółki oddalone (↓nie)
Marrubium vulgare (szanta zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Przysadki duże, liściopodobne, dłuższe od kwiatów.
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Marrubium vulgare (szanta zwyczajna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
            
            
(p) kwiatostan kłosopodobny (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Przysadki drobne, krótsze od kwiatów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
  Uprawiane ozdobne półkrzewy (w naszym klimacie). Stosunkowo mało mrozoodporne.
            
        
(p) pręciki poza rurką korony (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
        
          
(p) warga górna 4-łatkowa; pręciki przy wardze dolnej (↓nie)
Ocimum basilicum (bazylia pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Ocimum basilicum (bazylia pospolita)
bazylia właściwa, bazylia wonna · (potocznie: czerwona, czerwonolistna) · takson uprawiany
  Uprawiane, jednoroczne zioło przyprawowe.
          
          
(p) warga górna niepodzielona lub 2-łatkowa; pręciki przy wardze górnej (↑nie)
          
            
(p) u nasady wargi dolnej, po bokach są puste, różkowate wyrostki (↓nie)
Galeopsis bifida (poziewnik dwudzielny)

dwa puste wyrostki u nasady wargi dolnej 3DRLLR||

· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Warga górna korony hełmiasto sklepiona.
· ta cecha diagnostyczn ...
            
            
(p) warga dolna korony bez różkowatych wyrostków (↑nie)
            
              
(p) pręciki wystają (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· - korona tylko słabo dwuwargowa
              
                
Origanum vulgare (lebiodka pospolita)
wystepowanie
oregano · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
                
                
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
                
              
(p) pręciki nie wystają (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
              
                
(p) górna warga sklepiona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· kielich zwykle o symetrii promienistej
                
                  
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· - nitki pręcików na szczycie z ząbkie lub nitkowatym wyrostkiem
                  
                  
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· - kielich 15-nerwowy
Dracocephalum ruyschiana (pszczelnik wąskolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
(p) środkowe pręciki krótsze (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· - kielich 5-10-nerwowy; jeśli kielich 13-nerwowy to wtedy górna warga korony jest płaska
                  
                    
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· - korona długości 3-5 cm, ze słabo sklepioną wargą górną,
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Melittis melissophyllum (miodownik melisowaty)
wystepowanie
miodownik wielkokwiatowy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                    
(p) kielich obcisły (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· - rośliny bez zapachu cytryny,
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
                    
                      
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· - liście odziomkowe grubo ząbkowane,
                      
                      
(p) korona okazalsza (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· - liście całobrzegie, piłkowane lub karbowane
                      
                        
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· - rozłupki na szczycie ucięte,
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
                        
                        
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
                        
                          
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Warga górna okazała (8)10-12 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
                          
                          
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
                          
                            
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· - kielich rurkowato-lejkowaty, wyraźnie bruzdkowany tj. z 10 bardzo wystającymi nerwami
Ballota nigra (mierznica czarna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
                            
                            
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· - kielich nielejkowaty, ze słabo wystającymi nerwami, bez bruzd
                            
                
(p) górna warga płaska (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· - kielich zwykle dwuwargowy
                
                  
                  
                  
Acinos arvensis (czyścica drobnokwiatowa)
wystepowanie
syn. Calamintha acinos · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
Clinopodium vulgare (klinopodium pospolite)
wystepowanie
czyścica storzyszek · syn. Calamintha clinopodium · Calamintha vulgaris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
Ballota nigra (mierznica czarna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
                  
                  
                  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu