Kwiaty o koronie wyraźnie grzbiecistej, z jedną lub dwoma wargami.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Lamiaceae (jasnotowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) korona pozornie jednowargowa (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
  
    
Ajuga genevensis
(p) warga dolna trójłatkowa (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· W rurce korony znajduje się pierścień włosków. Korona po przekwitnięciu nie opada.
    
    
Teucrium chamaedrys
(p) warga dolna pozornie 5-łatkowa(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· Rurka korony wewnętrz naga. Korona opada po przekwitnięciu.
    
  
(p) korona dwuwargowa>(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna j ...
  
    
Scutellaria gelericulata
górna warga kielicha kwiatowego z wyrostkiem (tarczką)
Scutellaria galericulata (tarczyca pospolita)
(p) kielich dwuwargowy, warga górna z wyrostkiem (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
    
    
(p) kielich ±promienisty(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
    
      
(p) dwa pręciki (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
      
        
(p) przynajmniej dolne liście ogonkowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
        
          
Salvia pratensis (szałwia łąkowa)
(p) kwiatostan wydłużony (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Pręciki ±ukryte w górnej wardze korony; każdy z dwóch pręcików, tylko z jednym w pełni wykształconym pylnikiem.
· ta cecha diagnostyczn ...
          
          
Monarda didyma (pysznogłówka szkarłatna)
(p) kwiatostan główkowaty(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Pręciki wystają z korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Monarda didyma (pysznogłówka szkarłatna)
pysznogłówka dwoista · takson uprawiany
  Uprawiane byliny ozdobne.
          
        
Rosmarinus officinalis (rozmaryn lekarski)
(p) liście siedzące, równowąskie, z podwiniętym brzegiem(↑nie)
Rosmarinus officinalis (rozmaryn lekarski)
(potocznie: rozmaryn) · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Krzew ozdobno-przyprawowy z rejonu śródziemnomorskiego. U nas w uprawie doniczkowej z uwagi na niską mrozoodporność.
        
      
(p) cztery pręciki(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
      
        
(p) pręciki ukryte w rurce korony (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
        
          
(p) korona żółta, brązowo obrzeżona; działki kielicha dłuższe od korony, z ostką (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Działki kielicha dłuższe od korony, zakończone ostką.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
Sideritis montana (gojnik drobnokwiatowy)
wystepowanie
syn. Hesiodia montana · efemerofit
  Gatunek z południa Europy. U nas może być przejściowo zawlekany na suchych i ciepłych stanowiskach, żyznych, zasobnych w wapń.
          
          
(p) korona inna; działki kielicha bez ostki, krótsze od korony(↑nie)
          
            
Marrubium vulgare (szanta zwyczajna)
(p) nibyokółki oddalone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Przysadki duże, liściopodobne, dłuższe od kwiatów.
· ta cecha diagnostyczna j ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Marrubium vulgare (szanta zwyczajna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
            
            
(p) kwiatostan kłosopodobny(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Przysadki drobne, krótsze od kwiatów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
  Uprawiane ozdobne półkrzewy (w naszym klimacie). Stosunkowo mało mrozoodporne.
            
        
(p) pręciki poza rurką korony(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
        
          
Ocimum basilicum (bazylia pospolita)
(p) warga górna 4-łatkowa; pręciki przy wardze dolnej (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Ocimum basilicum (bazylia pospolita)
bazylia właściwa, bazylia wonna · (potocznie: czerwona, czerwonolistna) · takson uprawiany
  Uprawiane, jednoroczne zioło przyprawowe.
          
          
(p) warga górna niepodzielona lub 2-łatkowa; pręciki przy wardze górnej(↑nie)
          
            
Galeopsis bifida (poziewnik dwudzielny)
dwa puste wyrostki u nasady wargi dolnej 3DRLLR||
(p) u nasady wargi dolnej, po bokach są puste, różkowate wyrostki (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Warga górna korony hełmiasto sklepiona.
· ta cecha diagnostyczn ...
            
            
(p) warga dolna korony bez różkowatych wyrostków(↑nie)
            
              
(p) pręciki wystają (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· - korona tylko słabo dwuwargowa
              
                
Origanum vulgare (lebiodka pospolita)
wystepowanie
oregano · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
                
                
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
                
              
(p) pręciki nie wystają(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
              
                
(p) górna warga sklepiona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· kielich zwykle o symetrii promienistej
                
                  
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· - nitki pręcików na szczycie z ząbkie lub nitkowatym wyrostkiem
                  
                  
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· - kielich 15-nerwowy
Dracocephalum ruyschiana (pszczelnik wąskolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
(p) środkowe pręciki krótsze(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· - kielich 5-10-nerwowy; jeśli kielich 13-nerwowy to wtedy górna warga korony jest płaska
                  
                    
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· - korona długości 3-5 cm, ze słabo sklepioną wargą górną,
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Melittis melissophyllum (miodownik melisowaty)
wystepowanie
miodownik wielkokwiatowy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                    
                    
(p) kielich obcisły(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· - rośliny bez zapachu cytryny,
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
                    
                      
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· - liście odziomkowe grubo ząbkowane,
                      
                      
(p) korona okazalsza(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· - liście całobrzegie, piłkowane lub karbowane
                      
                        
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· - rozłupki na szczycie ucięte,
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
                        
                        
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
                        
                          
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Warga górna okazała (8)10-12 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
                          
                          
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
                          
                            
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· - kielich rurkowato-lejkowaty, wyraźnie bruzdkowany tj. z 10 bardzo wystającymi nerwami
Ballota nigra (mierznica czarna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
                            
                            
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· - kielich nielejkowaty, ze słabo wystającymi nerwami, bez bruzd
                            
                
(p) górna warga płaska(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· - kielich zwykle dwuwargowy
                
                  
                  
                  
Acinos arvensis (czyścica drobnokwiatowa)
wystepowanie
syn. Calamintha acinos · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
Clinopodium vulgare (klinopodium pospolite)
wystepowanie
czyścica storzyszek · syn. Calamintha clinopodium · Calamintha vulgaris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
Ballota nigra (mierznica czarna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
                  
                  
                  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.554 [71.6]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.606 [40]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom XI (zrosłopłatkowe cz. 2), 1967 — Euphrasia. Orobanchaceae. Lentibulariaceae. Verbenaceae. Labiatae. p.66 [16.11]
· Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.124 [86.3]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.385 [15]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 02.04.2015 · powstała/was created 18.10.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Lamiaceae-W.htm"> Lamiaceae - korona grzbiecista - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>