atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Ledebouria cooperi (Hook.f.) Jessop

Scilla cooperi Hook.f.
Scilloideae Scilloideae Scilloideae Scilloid…Scilloideaeeukomis (Eucomis)puszkinia cebulicowata (Puschkinia scilloides)
🌱