takson uprawiany [24]

Leucothoe fontanensiana (Steud.) Sleumer

leukotoe wawrzynowe kiścień wawrzynowy
Leucothoe walteri N. C. Melvin
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska