⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Jaka to roślina]
⇒ zwarta wersja klucza
  
Lemnaceae
XL
(p) rzęsowate (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· U nas kwitną sporadycznie.
  
  
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Łodyga najwyżej z 1 parą naprzeciwległych liści lub ulistnienie skrętoległe, często naprzemianległe.
  
    
(p) okwiatu brak lub szczątkowy (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Owoc niepękający.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
    
      
(p) rośliny wodne (↓nie)
· ta cecha dia ...
· Kwiaty w skąpokwiatowych kłosach lub pojedynczo.
      
        
Ruppia maritima (rupia morska)
XL
Ruppia maritima (rupia morska)
(p) kwiaty obupłciowe, dwa naprzeciwlegle (↓nie)
· ta cecha diagno ...
· Kwiaty obupłciowe. Pręciki 2 i kilka słupków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
Ruppia maritima (rupia morska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody słone i słonawe.
        
        
(p) kwiaty jednopłciowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
        
          
Zostera marina (zostera morska)
XL
(p) roślina morska, kwiaty w dwóch szeregach w kłosie zamkniętym w pochwie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Kwiaty kłosie w dwóch równoległych szeregach, żeńskie i męskie obok siebie. Kwiaty męskie to pojedyncze pręciki; żeńskie to pojedynczy słupek.
· ta cecha diagn ...
Zostera marina (zostera morska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Całkowicie zanurzona roślina morska, zakorzeniona na dnie, o długich wstęgowatych liściach.
          
          
(p) kwiaty pojedyncze, męskie jednopręcikowe; liście z pochwowatą nasadą(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Liście w okółkach.
          
            
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
(p) liście całobrzegie, jest nitka pylnikowa (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Pręciki z nitką pylnikową.
· ta cecha diagnostyc ...
Zannichellia palustris s.l. (zamętnica błotna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące lub płynące, stawy, jeziora, strumienie i rzeki nizinne. Wody mezotroficzne do eutroficznych, słodkie lub słabo zasolone, na dnie bagnistym lub piaszczystym, na głębokości 5-70cm.
            
            
(p) liście ząbkowane, pręciki bez nitki pylnikowej(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Słupek jeden. Pylniki bez nitki pręcikowej.
            
      
(p) rośliny lądowe lub błotne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
      
        
(p) kwiatostan główka lub kolba (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostęp ...
        
          
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
(p) kwiaty w główkach (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
          
          
(p) kwiaty nie w główkach(↑nie)
          
            
Typha latifolia (pałka szerokolistna)
(p) kwiaty w gęstym, zwartym cylindrycznym kłosie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Liście równowąskie, szersze lub wąskie.
            
            
(p) kwiaty w kolbach(↑nie)
            
              
Zea mays
kwiatostan żeński
Zea mays
kwiatostan męski
(p) kwiaty męskie w szczytowej wiesze (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Liście lancetowate, 4-12cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
              
              
Acorus calamus (tatarak zwyczajny)
(p) kolba pozornie boczna, roślina aromatyczna(↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Wszystkie części rośliny mają charakterystyczny aromatyczny zapach.
Acorus calamus (tatarak zwyczajny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
              
              
Calla palustris (czermień błotna)
(p) kwiaty w kolbie objętej pochwą(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Kolby szczytowe, objęte podsadką (pochwą - (spatha)) lub pozornie boczne.
              
        
(p) kłoski zebrane w kłosy lub wiechy(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim t ...
· Liście trawiaste lub szczeciniaste.
        
          
Setaria pumila
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Liście skrętoległe, niekiedy ustawione w 2 rzędy; pochwy liści zwykle otwarte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
          
          
Carex elata (turzyca sztywna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Liście ustawione w 3 rzędach (prostnicach lub odziomkowe; pochwy liści zamknięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
          
    
(p) z okwiatem(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
    
      
(p) okwiat "kwiatowy" (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
      
        
(p) krokus, zimowit (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
        
          
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
(p) kwiaty jesienią bez liści, torebki i liście wiosną (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Torebki pojawiają się nad ziemią, wiosną, równocześnie z lancetowatymi liśćmi.
          
          
Crocus scepusiensis (krokus spiski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
          
        
        
          
(p) okółki okwiatu zróżnicowane (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
          
            
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
(p) łodyga z jednym okółkiem liści, owoc jagoda (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Kwiat jeden, szczytowy, 4 zewnętrzne listki okwiatu lancetowate, zielone, 4 wewnętrzne równowąskie, żółtozielone. Pręcików 8. Owocem jest ciemnogranatowa jagoda.
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Częsty. Lasy liściaste, buczyny, łęgowe, olsy, rzadko w iglastych. Na glebach wilgotnych, żyznych, zasobnych w próchnicę, zasadowych do lekko kwaśnych.
            
            
(p) ulistnienie inne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
            
              
(p) sześć lub więcej słupków; rośliny wodne lub szuwarowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Liście wyłącznie odziomkowe, łodyga bezlistna.
              
                
Butomus umbellatus
pokrój
(p) liście równowąskie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Kwiaty obupłciowe; okwiat z dwóch trójlistkowych okółków, wewnętrzny biało-różowy; słupków 6; pręcików 9. Owocem jest trójkomorowy mieszek.
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Strefa brzegowa zbiorników wodnych.
                
                
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
(p) liście sercowate lub strzałkowate(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Słupków 8-wiele. Owocem są orzeszki zebrane w główkę lub gwiazdowato otwierające się owocostany. Kwiaty obupłciowe lub jednopłciowe. Płatki białe (rzadziej zaróżowione), opadają.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
                
              
Tradescantia ×andersoniana (trzykrotka Andersona)
(p) słupek 1 zrośnięty z 3(2) owocolistków(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Kwiaty w dwuskrętku. Okwiat niebieski lub fioletowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
              
          
(p) wszystkie listki okwiatu podobne(↑nie)
          
            
Yucca filamentosa (jukka karolińska)
(p) agawowate (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Yucca filamentosa (jukka karolińska)
(potocznie: jukka) · takson uprawiany
  Uprawiana bylina ozdobna.
            
            
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
owoce
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
(p) pędy gałęziakowate, kłączowa(↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Szypułka kwiatu członowana. Owocem jagoda.
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
wystepowanie
(potocznie: szparag) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Uprawiane wieloletnie warzywo. Czasem dziczejące.
            
            
(p) liście inne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Pręcików 6 (rzadziej 4); słupek jeden, z trzech zrośniętych owocolistków. Owocem torebka.
            
              
Gagea lutea (złoć żółta)
(p) kwiatostan groniasty (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Rośliny nie mają zapachu czosnku.
              
              
Allium vineale (czosnek winnicowy)
(p) kwiatostan ±kulisty(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Rośliny pachną czosnkiem.
              
        
        
          
(p) rośliny wodne, kwiaty jednopłciowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Okwiat z białych płatków, po trzy w dwóch okółkach. Słupek 1, dolny, z 3-6 szyjkami, te mają po 2 znamiona. Owoc dojrzewa pod wodą, torebka sucha lub mięsista, nieregularnie otwierająca się.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stron ...
          
          
(p) lądowe lub błotne, kwiaty obupłciowe(↑nie)
          
            
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Listera ovata (listera jajowata)
Cephalanthera longifolia
(p) kwiaty o symetrii grzbiecistej (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Pręcik 1 (rzadko 2) zrośnięty z szyjką słupa w prętosłup. Ziarna pyłku sklejone w pyłkowinę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
            
            
(p) kwiaty promieniste(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Owocem jest trójkrawędziasta torebka otwierająca się trzema szczelinami. Nasiona większe.
            
              
(p) pręciki nieprzekształcone, wolne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
              
                
Iris pseudacorus (kosaciec żółty)
Gladiolus imbricatus (mieczyk dachówkowaty)
(p) pręciki 3, znamiona 3 podobne do płatków (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Liście w dwóch naprzeciwległych rzędach.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
                
                
Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg)
Leucojum vernum
(p) precików 6; znamiona nieprzekształcone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Liście odziomkowe.
  Wczesnowiosenne rośliny.
                
              
Canna indica hort. (paciorecznik ogrodowy)
(p) pręciki płatkowate(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
Canna indica hort. (paciorecznik ogrodowy)
kanna · (potocznie: paciorecznik) · syn. Canna ×generalis · Canna ×hybrida · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Okazała, niezimująca w gruncie, wieloletnia uprawiana roślina ozdobna o bulwiastych kłączach.
              
      
(p) okwiat niewyróżniający się(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
      
        
Juncus inflexus
Juncus conglomeratus
(p) okwiat suchobłoniasty (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Liście wąskie, rurkowate-szydlaste lub płaskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
        
        
(p) okwiat listkowaty(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Liście półobłe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
        
          
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
XL
(p) rośliny wodne (↓nie)
· ta cecha dia ...
· Kwiaty wszechstronnie ustawione na osi kłosa, liczne (rzadko 3-5). Pręciki cztery.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
  Wody słodkie, rzadko słonawe.
          
          
(p) rośliny lądowe(↑nie)
· ta cecha diag ...
· Owocem jest jagoda lub torebka.
          
            
(p) owoc suchy jednonasienny (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· Liście równowąskie.
            
              
Triglochin palustre
Triglochin palustre
Triglochin palustre
(p) grono długie wielokwiatowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Kwiaty w długim wielokwiatowym gronie; kwiaty bez przysadki; okwiat wcześnie odpadający.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
              
              
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
XL
Scheuchzeria palustris
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
(p) grono skąpokwiatowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· Kwiatostan grono skąpokwiatowe (3-10 kwiatów) ze znacznymi podsadkami. Kwiaty z przysadką; okwiat trwały.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
Scheuchzeria palustris (bagnica torfowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska wysokie, rzadko na przejściowych, torfiaste jeziorka. Na glebach torfowych silnie kwaśnych, oligotroficznych do dystroficznych, o stałym poziomie wody gruntowej.
              
            
(p) jagoda lub suchy wielonasienny(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Uprawiane warzywo lub ozdobne pnącza.
            
              
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
owoce
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
(p) półkrzew (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Roślina dwupienna. Owocem jagoda.
Asparagus officinalis (szparag lekarski)
wystepowanie
(potocznie: szparag) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Uprawiane wieloletnie warzywo. Czasem stosowane jako bylina ozdobna.
              
              
Smilax hispida (kolcorośl szczeciniasta)
(p) liany z kolcami(↑nie)
· ta cecha diagn ...
· Liście trójkątno-jajowate.
  Rzadko uprawiane kolczaste wieloletnie pnącza.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.187 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.81 [40]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.50 [86.1]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.523 [15]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Liliopsida-(Monocotyledoneae).htm"> Liliopsida (jednoliścienne) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>