takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Linum catharticum L. ssp. suecicum (Murb.) Hayek

Linum catharticum L. var. subalpinum Hausskn.
na stronie — cechy charakterystyczne

cechy charakterystyczne

Na południu Polski, zwłaszcza w wyżej położonych, suchych stanowiskach, występują formy zbliżone do podgatunku Linum catharticum ssp. suecicum — są one silniej rozgałęzione, pędy u nasady nieco zdrewniałe i gęsto ulistnione, pokładające się. Rośliny trwają dwa do trzech lat. Wartość taksonomiczna tego podgatunku jest wątpliwa (może jest to tylko forma fenotypowa?).