takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Linum narbonenese L.

len narboński
na stronie — wymagania i uprawa