Korona o symetrii ±promienistej. Pręciki podobnej długości, rozchylone, z pylnikami równoległymi, oddzielonymi od siebie.

Nibyokółki wszechstronne, w kątach podsadek lub w szczytowych główkopodobnych lub walcowatych kwiatostanach.

Byliny z kłączami. Roztarte ziele o intensywnym aromatycznym zapachu.

Kilka pospolitych gatunków flory Polski. Inne gatunki i mieszańce są także uprawiane jako rośliny przyprawowe, lecznicze lub ozdobne byliny ogrodowe.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Lamiaceae (jasnotowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) działki nierówne (↓nie)
Mentha pulegium (mięta polej)
XL
Mentha pulegium (mięta polej)
Mentha pulegium (mięta polej)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Gardziel kielicha owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
Mentha pulegium (mięta polej)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi rzek, pastwiska.
  
  
(p) kielich symetryczny (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Gardziel kielicha naga.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
  
    
(p) liście łodygowe z ±wyraźnie kędzierzawą blaszką liściową (↓nie)
    
      
(p) kwiatostan ze zbliżonych nibyokółków (↓nie)
Mentha spicata (mięta zielona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Podsadki drobne, równowąskie do lancetowatych, odmienne od liści łodygowych.
Mentha spicata (mięta zielona)
mięta kłosowa · syn. Mentha crispa · Mentha viridis · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  var. crispa
      
      
(p) kwiatostan z oddalonych nibyokółków (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Podsadki w dole kwiatostanu formą i rozmiarem zbliżone do liści łodygowych.
  Mentha ×gracilis ≡ M. arvensis × M. spicata ≡ M. gentilis auct. non sensu orig. L.
      
    
(p) liście łodygowe z blaszką liściową płaską lub spodem z wypukłą nerwacją (↑nie)
    
      
(p) kwiatostan z oddalonych nibyokółków (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· Przysadki duże, lancetowate do szeroko jajowatych, podobne do liści właściwych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
  M. arvensis i jej mieszańce
      
        
(p) kielich (szeroko)dzwonkowaty, bez wypukłej nerwacji (↓nie)
Mentha arvensis (mięta polna)
Mentha arvensis (mięta polna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Przysadki w kwiatostanie formą i wielkością tożsame górnym liściom łodygowym.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
Mentha arvensis (mięta polna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Aluwia, wilgotne pola, łąki, zarośla.
        
        
(p) kielich rurkowaty do wąsko dzwonkowatego (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji a ...
· Przysadki w kwiatostanie zwykle wyraźnie mniejsze od górnych liści łodygowych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
        
          
(p) kielich zawsze owłosiony od samej nasady (↓nie)
          
            
(p) korona z pierścieniem włosków w gardzieli (↓nie)
Epilobium angustifolium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· Liście łodygowe na ogonkach 10-20mm długich.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Mentha ×verticillata (mięta okręgowa)
wystepowanie
syn. Mentha aquatica × arvensis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Utrwalony, często występujący mieszaniec.
Wilgotne pola, łąki, brzegi wód.
            
            
(p) korona w gardzieli najwyżej z pojedynczymi włoskami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· W gardzieli korony najwyżej pojedyncze włoski.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
  M. ×dalmatica Tausch ≡ M. arvensis × longifolia ≡ M. ×gentilis ssp. acutifolia (Sm. em. Rabenh.) T.Tacik

Dawniej uprawiana, zdziczała.

            
          
(p) kielich cały lub w nasadzie nagi; szypuły ±nagie (↑nie)
  Rośliny uprawiane i zdziczałe.
          
            
(p) kielich dzwonkowaty (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Liście ±gęsto owłosione, później łysiejące, ciemnozielone, zwężone w krótki ogonek.
· ta cecha diagnostyczna je ...
  Mentha ×gracilis ≡ M. arvensis × M. spicata ≡ M. gentilis auct. non sensu orig. L.

Dawniej często uprawiana, czasem zdziczała.

            
            
(p) kielich rurkowaty (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Liście ±nagie, na ogonkach 5-10mm długości; nasada blaszki zaokrąglona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
  M. ×smithiana R.Graham ≡ M. aquatica × M. arvensis × M. spicata

Niegdyś w uprawie, zdziczała na Śląsku.

            
      
(p) kwiatostan gęsty lub ±luźny; przysadki drobne, niepodobne do liści (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Przysadki drobne, równowąskie do lancetowatych, niepodobne do liści łodygowych.
      
        
(p) kwiatostan silnie skrócony, główkowaty lub kłosowaty (↓nie)
Mentha aquatica (mięta nadwodna)
Mentha aquatica (mięta nadwodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ni ...
· Ogonek liści łodygowych zwykle 15-25mm długości, blaszka zwykle jajowata, piłkowana, owłosiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie ...
Mentha aquatica (mięta nadwodna)
wystepowanie
mięta wodna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Szuwary, mokradła, wilgotne zarośla.
        
        
(p) kwiatostan wydłużony (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Liście łodygowe siedzące lub krótkoogonkowe (ogonek do 15mm długości).
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
        
          
(p) wszystkie liście ogonkowe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· Nibykłos gruby, walcowaty lub podługowato-główkowaty, zwykle tylko 2-4× dłuższy niż szerszy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
  Rośliny uprawiane, płonne mieszańce.
          
            
(p) rośliny ±nagie lub rzadko owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Rośliny zwykle ciemnoczerwono nabiegłe.
  M. ×piperita L. ≡ M. aquatica × M. spicata × M. ×citrata Ehrh. ssp. citrata var. officinalis (Sole) T. Tacik — mięta pieprzowa

Często uprawiana, czasem dziczeje.

            
            
(p) rośliny ±gęsto owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
  M. ×dumetorum Schultes ≡ M. aquatica × M. longifolia × M. citrata ssp. pubescens (Willd.) T. Tacik

Dawniej uprawiana, zdziczała na Śląsku.

            
          
(p) liście łodygowe siedzące lub z ogonkiem do kilku mm długim (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Nibykłos cienki, 5-15mm szerokości, często luźny, zwykle ponad 4× dłuższy niż szerszy.
          
            
(p) środkowe i górne liście łodygowe szeroko eliptyczne lub jajowate do szeroko jajowatych (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Łodygi i liście (przynajmniej spodem) owłosione lub co najmniej słabo, siatkowate pomarszczone, z wydatną nerwacją.
            
              
(p) środkowe liście łodygowe jajowate do szeroko jajowatych, 2-4cm długości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim ...
· W owłosieniu liści i środkowej części łodygi przeważają rogokształtne, taśmowato spłaszczone lub dichotomicznie rozgałęzione włoski.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
Mentha suaveolens (mięta okrągłolistna)
syn. Mentha rotundifolia · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Gatunek z rejonu śródziemnomorskiego i Europy zachodniej. U nas rzadko uprawiany; w uprawie znajdują się mieszańce (patrz uwagi poniżej).
              
              
(p) środkowe i górne liście łodygowe szeroko eliptyczne do podługowato jajowatych, 6-9cm długości (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Tylko na spodzie liści można znaleźć pojedyncze rogowate, spłaszczone, rozgałęzione włoski.
· ta cecha diagnost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
Mentha ×villosa (mięta kosmata)
syn. Mentha rotundifolia · Mentha spicata × suaveolens
  Mieszańce powyższego. Jeśli u nas jest taka sytuacja jak przedstawiona we Florze Czech, to zadomowiony jest często uprawiany mieszaniec M. ×villosa, a "czysty gatunek" M. rotundifolia auct. ≡ M. suavolens Rhrb. rzadko uprawiany w kolekcjach.
              
            
(p) środkowe i górne liście łodygowe węższe, podługowate, lancetowate lub jajowato lancetowatych ... (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedost ...
            
              
(p) rośliny prawie nagie, ciemnozielone lub silnie szaro owłosione, liście do 6cm długości (↓nie)
Mentha spicata (mięta zielona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Liście zwykle 3.5-6cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta c ...
Mentha spicata (mięta zielona)
mięta kłosowa · syn. Mentha crispa · Mentha viridis · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Miejsca ruderalne, przydroża, dawniej często uprawiana.
              
              
(p) rośliny zawsze szaro owłosione, liście 6-9cm długości (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Liście 6-9cm długości.
· ta cecha diagnost ...
· ta ...
              
                
(p) środkowe i górne liście łodygowe podługowate do lancetowatych lub odwrotnie lancetowatych (↓nie)
Mentha longifolia (mięta długolistna)
Mentha longifolia (mięta długolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczo ...
· Rośliny tylko z włoskami pojedynczymi, prostymi lub słabo pogiętymi. Włoski na nerwach spodu liścia ±równo zaczesane ku wierzchołkowi liścia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
Mentha longifolia (mięta długolistna)
wystepowanie
syn. Mentha spicata ssp. lonifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, źródliska, mokre zarośla.
                
                
(p) środkowe i górne liście łodygowe zwykle szersze, lancetowate do wąsko eliptycznych (↑nie)
Mentha ×niliaca (mięta kosmata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Włoski na nerwach spodu liścia nieregularnie pogięte, z domieszką spłaszczonych, rozgałęzionych włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Mentha ×niliaca (mięta kosmata)
syn. Mentha longifolia × suaveolens · antropofit zadomowiony we florze polskiej
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu