takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Muscari leucostomum Woronow ex Czerniak.

Muscari leucostomum
04.2008, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080400.3.pk - Muscari leucostomum; Szczeglacin
080400-3
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1