atlas-roslin.pl

Myosotis arvensis (L.) Hill [🔉 * ar·wen·sis]

niezapominajka polna, niezapominajka pośrednia
Myosotis intermedia Link [🔉 mi·o·so·tis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Myosotis arvensis (niezapominajka polna)
XL
fragment kwiatostanu i łodygi
Myosotis arvensis (niezapominajka polna)
owłosienie pędu i liścia
Myosotis arvensis (niezapominajka polna)
kwiatostan, łodyga
Myosotis arvensis (niezapominajka polna)
szczytowe części pędów
Myosotis arvensis (niezapominajka polna)
kwiaty
Myosotis arvensis (niezapominajka polna)
pokrój
Myosotis arvensis (niezapominajka polna)
Myosotis arvensis (niezapominajka polna)
Myosotis arvensis (niezapominajka polna)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Myosotis (niezapominajka)kl 795
Gatunek zmienny co do wielkości roślin, wielkości liści, gęstości owłosienia i barwy oraz wielkości kwiatów.
Roślina roczna, jara lub ozima, bez przyziemnej różyczki liściowej, z cienkim korzeniem.

space

Kwiatostan licznokwiatowy (do 40) skrętek, bez przysadek, wyraźnie krótszy od ulistnionej części łodygi. Korona stosunkowo drobna, jej rąbek wklęsły, 2-4.5mm średnicy, jasnoniebieski do żółtawego, rzadko różowa; rurka nie wystaje ponad ząbki kielicha, biaława.

space

Rozłupki bez elajosomu, 1.4-1.8mm długości i ok. 1.2mm szerokości, jajowate, na całym obwodzie wąsko obrzeżone, w górze z kilem, dojrzałe czarne.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Myosotis arvensis (niezapominajka polna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Myosotis arvensis (niezapominajka polna)
Pospolita. Chwast upraw, zwłaszcza zbóż, rzadziej w okopowych, ugory, przydroża, zarośla, prześwietlone miejsca w lasach. Na glebach wilgotnych i suchych, próchnicznych, gliniastych do gliniastopiaszczystych, żyznych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• zadomowiony
• archeofit
• Pochodzenie: Europa, Azja i północna Afryka
• Czas przybycia na teren Polski: nieznany
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#10
02 05 18 - 9
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, Siechnice/
#5
02 05 25 - 8
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, pobocze drogi polnej/
#6
bg.070601-2
leg. Błażej Gierczyk
/Beskid Śląski, Ustroń Jaszowiec, skarpa przy DW "Jawor"/
#8
09 05 16 - 8
leg. Marek Snowarski
/dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia/
#6
13 06 07 - 1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyznośćpomiędzy podłoże umiarkowanie żyzne a podłoże żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 [71.6]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. [81]
 • Schischkin, B.K., 1953 — Flora URSS T.19 [85.19]
 • Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. [80]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji