takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Narcissus-odmiany-ogrodowe

narcyz w odmianach ogrodowych

żonkile i narcyzy

Żonkile to w potocznej polszczyźnie nazwa synonimiczna dla narcyza, obejmująca odmiany z pojedynczym dużym żółtym kwiatem o żółtym trąbkowatym przykoronku (np. narcyz trąbkowy (Narcissus pseudonarcissus)). W potocznej polszczyźnie nazwa narcyz odnosi się do odmian o białej koronie zewnętrznej (np. narcyz biały (Narcissus poeticus)) i rozmaicie zabarwionym przykoronku.
W precyzyjnej terminologii botanicznej określenie żonkil odnosi się do praktycznie nieuprawianego w Polsce gatunku narcyza żonkila (Narcissus jonquilla).
W precyzyjnej terminologii ogrodniczej (rzadko używanej) żonkile to grup odmian uprawnych (tzw. "mieszańce jonquilla); charakteryzujących się między innymi obecnością jednego lub kilku, 2-5(8), kwiatów na pędzie. Kwiaty zwykle są pachnące, mają ±odgięte listki okwiatu i szeroki, stosunkowo płaski przykoronek. Liście są bardzo wąskie, prawie wałeczkowate. Odmiany z tej grupy są stosunkowo słabo mrozoodporne i praktycznie nie spotykane w Polsce.

podział odmian na grupy wg RHS

Kryterium podziału to budowa kwiatu - rozmiar przykoronka w stosunku do listków okwiatu (mierzonych u dojrzałych kwiatów, od szczytu płatka do nasady przykoronka) i jego kształtu oraz ustawieniu i liczby kwiatów w kwiatostanie.
Grupy 1-3 mają cztery podgrupy: a) okwiat i przykoronek barwne; przykoronek nie jest jaśniejszy od listków okwiatu; b) okwiat biały; przykoronek barwny; c) okwiat i przykoronek białe; przykoronek nie jest jaśniejszy od okwiatu; d) inny układ barw
Narcissus (narcyz)
odmiana z grupy 1 (narcyzy trąbkowe)
Przy odmianie może być podany dodatkowy kod literowy określający kolorystykę kwiatu; W - biały lub białawy, G - zielony, Y - żółty, P - różowy, O - pomarańczowy, R - czerwony.
np. W-Y, YYW-YYR, Y-Y/O; część przed myślnikiem to barwa okwiatu, za myślnikiem to przykoronek; jeśli jest kilka liter to oznaczają one części: dla listka okwiatu zewnętrzną, środkową i nasadową, dla przykoronka nasadę, środek i brzeg; zapis z / oznacza nieregularne zabarwienie, przy czym pierwsza litera to kolor dominujący
Ze względu na wysokość rozróżnia się następujące klasy: karłowate (poniżej 32.5 cm), normalne, wysokie (powyżej 67.5 cm).
Ze względu na porę kwitnienia wyróżnia się kwitnące jesienią oraz kwitnące wiosną bardzo wczesne, wczesna, typowe, późne oraz bardzo późne.
W uprawie znajduje się ponad 10 tysięcy form i odmian narcyzów. Ze względów praktycznych podzielone są na kilkanaście grup:

space

2 · Large-cupped Daffodil Cultivars — narcyzy wielkoprzykoronkowe — pędy z jednym kwiatem; długość przykoronka dłuższa niż 1/3 długości listów korony ale nie dłuższa od nich

space

4 · Double Daffodil Cultivars — narcyzy pełnokwiatowe — pędy z jednym lub wieloma kwiatami; podwojone okółki korony i/lub przykoronka

space

6 · Cyclamineus Daffodil Cultivars — mieszańce cyclamineus — nawiązujące cechami do narcyza cyklamenowego (Narcissus cyclamineus) — pęd z jednym kwiatem; listki okwiatu wyraźnie odgięte, przykoronek zwykle długi i wąski; kwiat na bardzo krótkiej szypułce (odcinek powyżej podsadki) i pod ostrym kątem do pędu

7 · Jonquilla and Apodanthus Daffodil Cultivars — mieszańce jonquilla — nawiązujące cechami do gatunków z sekcji Jonquilla lub Apodanthi. Pędy z 1-5(8) kwiatami; listki okwiatu ±odgięte lub rozpostarte; przykoronek zwykle szerszy niż dłuższy; kubkowaty, lejkowaty lub cylindryczny ale w górze nagle rozszerzający się; kwiaty przeważnie pachnące. Grupa dzielona jest na podgrupy: a) długoprzykoronkowa, przykoronek dłuższy jak 2/3 listka okwiatu; b) krótkoprzykoronkowa, przykoronek krótszy niż 2/3 listka okwiatu

space

space

space

space

space

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120000.J4_12.12 - Narcissus-odmiany-ogrodowe (narcyz w odmianach ogrodowych); Wrocław
120000-J4_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Rip van Winkle/ #6
znalezisko 20120000.J32_12.12 - Narcissus-odmiany-ogrodowe (narcyz w odmianach ogrodowych); Wrocław
120000-J32_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Irene Copeland/ #3
znalezisko 20120000.J11_12.12 - Narcissus-odmiany-ogrodowe (narcyz w odmianach ogrodowych); Wrocław
120000-J11_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Mount Hood/ #4
znalezisko 20120000.J34_12.12 - Narcissus-odmiany-ogrodowe (narcyz w odmianach ogrodowych); Wrocław
120000-J34_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Scarlet Gem (tazetta)/ #3
znalezisko 20120000.J33_12.12 - Narcissus-odmiany-ogrodowe (narcyz w odmianach ogrodowych); Wrocław
120000-J33_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Tricolet/ #1
znalezisko 20120000.J31_12.12 - Narcissus-odmiany-ogrodowe (narcyz w odmianach ogrodowych); Wrocław
120000-J31_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Taurus/ #1
znalezisko 20120000.J56_12.12 - Narcissus-odmiany-ogrodowe (narcyz w odmianach ogrodowych); Wrocław
120000-J56_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
/cv. Katie Heath/ #1