atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Nepeta pannonica L.

kocimiętka naga kocimiętka pannońska
Nepeta nuda L.
Nepeta Nepeta Nepeta NepetaNepetakocimiętka syberyjska (Nepeta sibirica)kocimiętka rozłożysta (Nepeta subsessilis)
Nepeta pannonica
19.06.2008, skarpa nad doliną Bugu, okolice Hrubieszowa; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Nepeta pannonica
Nepeta pannonica
Nepeta pannonica
Nepeta pannonica (kocimiętka naga)
cv. Nana
cechy diagnostyczne w kluczu:Nepeta (kocimiętka)kl 9196

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.