atlas-roslin.pl

Odontoschizma sphagni (Dicks.) Dumort.

natorfek torfowcowy

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.45 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw