antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Oxalis fontana Bunge

szczawik żółty
Oxalis europaea Jord. · Oxalis stricta L. nom. ambig. · Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Oxalis fontana (szczawik żółty)
pokrój; 01.08.2012, Wrocław, ogród; copyright © by Marek Snowarski
Oxalis fontana (szczawik żółty)
liście odchodzą niemal w okółku; brak przylistków; nasada szypuły kwiatostanu zgrubiała; włoski wielokomórkowe, długie, odstające; 30.07.2012, Wrocław, ogród; copyright © by Marek Snowarski ||
Oxalis europaea
Oxalis fontana (szczawik żółty)
naga łodyga, ogonek liściowy bez przylistków, kolankowato zgrubiała szypuła kwiatostanu 3D||
Oxalis fontana (szczawik żółty)
owoc 3D||
Oxalis fontana (szczawik żółty)
górna część łodygi szczawiku żółtego (Oxalis fontana) z owocami, w prawym dolnym rogu ciemne liście z purpurowym odcieniem należą do szczawiku płożącego się (Oxalis repens)
Oxalis fontana (szczawik żółty)
liście odchodzą niemal w okółku; brak przylistków; nasada szypuły kwiatostanu zgrubiała; włoski wielokomórkowe, długie, odstające 3D||
Oxalis fontana (szczawik żółty)
owłosienie owocu; włoski wielokomórkowe 3D||
Oxalis fontana (szczawik żółty)
żebra dość ostre, częściowo z białą linią 3D||
Rośliny z białawymi podziemnymi rozłogami, trudnymi do wyrwania z gleby.

space

Ogonki liściowe w nasadzie bez przylistków.

Nasada szypuły kwiatostanu kolankowato zgrubiała, po przekwitnięciu szypułki owoców wzniesione lub poziomo odstające.

space

Nasiona 1.0-1.4 mm długości i 0.7 mm szerokości; z poprzecznymi płytkimi żebrami, te na szczycie tylko z nieznaczną białawą linią, częściowo przerywaną.

występowanie

Oxalis fontana (szczawik żółty)
pokrój, korzenie i podziemne rozłogi
Oxalis fontana (szczawik żółty)
widok roślin od góry, zachwaszczają uprawiany ozdobny szczawik czterolistny (Oxalis tetraphylla)
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity chwast upraw i przydroży.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1809r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (zauważalne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120801.4.12 - Oxalis fontana (szczawik żółty); Wrocław, ogród
120801-4
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/ #24
znalezisko 20120730.1.12 - Oxalis fontana (szczawik żółty); Wrocław, ogród
120730-1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/ #26
znalezisko 20030805.5.bl - Oxalis fontana (szczawik żółty)
bl.030805-5
leg. Barbara Łotocka #3
znalezisko 20100801.3.js - Oxalis fontana (szczawik żółty)
js.100801-3
leg. Jacek Soboń #3
znalezisko 20120801.2.12 - Oxalis fontana (szczawik żółty); Wrocław, ogród
120801-2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/
/nietypowa forma ±płożąca z uwagi na uszkodzenie pędu głównego podczas pielenie ogrodu/ #28