antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Oxalis fontana Bunge

szczawik żółty
Oxalis europaea Jord. · Oxalis stricta L. nom. ambig. · Xanthoxalis fontana (Bunge) Holub
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Oxalis fontana (szczawik żółty)

pokrój; 01.08.2012, Wrocław, ogród; copyright © by Marek Snowarski

Oxalis fontana (szczawik żółty)

liście odchodzą niemal w okółku; brak przylistków; nasada szypuły kwiatostanu zgrubiała; włoski wielokomórkowe, długie, odstające; 30.07.2012, Wrocław, ogród; copyright © by Marek Snowarski ||

Oxalis europaea
Oxalis fontana (szczawik żółty)

naga łodyga, ogonek liściowy bez przylistków, kolankowato zgrubiała szypuła kwiatostanu 3D||

Oxalis fontana (szczawik żółty)

owoc 3D||

Oxalis fontana (szczawik żółty)

górna część łodygi szczawiku żółtego (Oxalis fontana) z owocami, w prawym dolnym rogu ciemne liście z purpurowym odcieniem należą do szczawiku płożącego się (Oxalis repens)

Oxalis fontana (szczawik żółty)

liście odchodzą niemal w okółku; brak przylistków; nasada szypuły kwiatostanu zgrubiała; włoski wielokomórkowe, długie, odstające 3D||

Oxalis fontana (szczawik żółty)

owłosienie owocu; włoski wielokomórkowe 3D||

Oxalis fontana (szczawik żółty)

żebra dość ostre, częściowo z białą linią 3D||

Rośliny z białawymi podziemnymi rozłogami, trudnymi do wyrwania z gleby.

space

Ogonki liściowe w nasadzie bez przylistków.

Nasada szypuły kwiatostanu kolankowato zgrubiała, po przekwitnięciu szypułki owoców wzniesione lub poziomo odstające.

space

Nasiona 1.0-1.4 mm długości i 0.7 mm szerokości; z poprzecznymi płytkimi żebrami, te na szczycie tylko z nieznaczną białawą linią, częściowo przerywaną.

występowanie

Oxalis fontana (szczawik żółty)

pokrój, korzenie i podziemne rozłogi

Oxalis fontana (szczawik żółty)

widok roślin od góry, zachwaszczają uprawiany ozdobny szczawik czterolistny (Oxalis tetraphylla)

wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity chwast upraw i przydroży.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1809r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20120801.4.12 - Oxalis fontana (szczawik żółty); Wrocław, ogród

24f · 20120801.4.12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/

znalezisko 20120730.1.12 - Oxalis fontana (szczawik żółty); Wrocław, ogród

26f · 20120730.1.12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/

znalezisko 20030805.5.bl - Oxalis fontana (szczawik żółty)

3f · 20030805.5.bl
leg. Barbara Łotocka

znalezisko 20100801.3.js - Oxalis fontana (szczawik żółty)

3f · 20100801.3.js
leg. Jacek Soboń

znalezisko 20120801.2.12 - Oxalis fontana (szczawik żółty); Wrocław, ogród

28f · 20120801.2.12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/
/nietypowa forma ±płożąca z uwagi na uszkodzenie pędu głównego podczas pielenie ogrodu/