antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny chwast [234]

Oxalis fontana Bunge

szczawik żółty
Oxalis europaea Jord. · Oxalis stricta L. nom. ambig.
Oxalis fontana (szczawik żółty)
pokrój; 01.08.2012, Wrocław, ogród; copyright © by Marek Snowarski
Oxalis europaea
Oxalis fontana (szczawik żółty)
naga łodyga, ogonek liściowy bez przylistków, kolankowato zgrubiała szypuła kwiatostanu 3D||
Oxalis fontana (szczawik żółty)
owoc 3D||
Oxalis fontana (szczawik żółty)
górna część łodygi szczawiku żółtego (Oxalis fontana) z owocami, w prawym dolnym rogu ciemne liście z purpurowym odcieniem należą do szczawiku płożącego się (Oxalis repens)
Oxalis fontana (szczawik żółty)
liście odchodzą niemal w okółku; brak przylistków; nasada szypuły kwiatostanu zgrubiała; włoski wielokomórkowe, długie, odstające 3D||
Oxalis fontana (szczawik żółty)
liście odchodzą niemal w okółku; brak przylistków; nasada szypuły kwiatostanu zgrubiała; włoski wielokomórkowe, długie, odstające ||
Oxalis fontana (szczawik żółty)
owłosienie owocu; włoski wielokomórkowe 3D||
Oxalis fontana (szczawik żółty)
żebra dość ostre, częściowo z białą linią 3D||
Rośliny z białawymi podziemnymi rozłogami, trudnymi do wyrwania z gleby.

space

Ogonki liściowe w nasadzie bez przylistków.

Nasada szypuły kwiatostanu kolankowato zgrubiała, po przekwitnięciu szypułki owoców wzniesione lub poziomo odstające.

space

Nasiona 1.0-1.4 mm długości i 0.7 mm szerokości; z poprzecznymi płytkimi żebrami, te na szczycie tylko z nieznaczną białawą linią, częściowo przerywaną.

występowanie

Oxalis fontana (szczawik żółty)
pokrój, korzenie i podziemne rozłogi
Oxalis fontana (szczawik żółty)
widok roślin od góry, zachwaszczają uprawiany ozdobny szczawik czterolistny (Oxalis tetraphylla)
wystepowanie
o mapie występowania
Pospolity chwast upraw i przydroży.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny chwast w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1809r.]

Kategoria inwazyjności I (niska) 10pkt.: chwast segetalny lub ruderalny, może występować masowo, głównie na siedliskach antropogenicznych albo gatunek potencjalnie inwazyjny ale obecnie zajmujący niewielki obszar lub mające niewielką liczbę stanowisk w Polsce
- zagrożenia: ekonomiczne (brak lub nieznane)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, jest wiele rozproszonych stanowisk o umiarkowanej liczbie osobników lub duża liczba stanowisk o charakterze większych skupień; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: wyłącznie antropogeniczne
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

Oxalis corniculata · szczawik rożkowaty

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]
wystepowanie
o mapie występowania
Rośliny ±płożące się; mogą zakorzeniać się w dolnych węzłach. Bez białawych, ukrytych w glebie rozłogów.

space

Szypułki owoców w początkowych biegu odgięta w dół.

Oxalis repens · szczawik płożący się

Oxalis corniculata var. repens
antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Rośliny drobne, mniej lub bardziej czerwonobrązowo przebarwione; zdecydowanie płożące się; silnie zakorzeniające się we wszystkich przylegających do podłoża węzłach. Bez białawych, ukrytych w glebie rozłogów.

space

Szypułki owoców w początkowych biegu odgięta w dół.

znalezisko 20120801.4.12 - Oxalis fontana (szczawik żółty); Wrocław, ogród
24f · 20120801.4.12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/
znalezisko 20120730.1.12 - Oxalis fontana (szczawik żółty); Wrocław, ogród
26f · 20120730.1.12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/
znalezisko 20030805.5.bl - Oxalis fontana (szczawik żółty)
3f · 20030805.5.bl
leg. Barbara Łotocka
znalezisko 20100801.3.js - Oxalis fontana (szczawik żółty)
3f · 20100801.3.js
leg. Jacek Soboń
znalezisko 20120801.2.12 - Oxalis fontana (szczawik żółty); Wrocław, ogród
28f · 20120801.2.12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław, ogród/
/nietypowa forma ±płożąca z uwagi na uszkodzenie pędu głównego podczas pielenie ogrodu/
literatura · references
· Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.185+183i [71.5]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.323 [16.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.467 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.282 [15]
· Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.367 [86.9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.336 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.119 [81]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.14 p.78 [85.14]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.177+177i+385 [80]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.192 [150.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.402 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 28.02.2015 · powstała/was created 15.02.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Oxalis_europaea.htm"> Oxalis fontana (szczawik żółty) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>