Rośliny bez włosków parzących. Ulistnienie skrętoległe. Liście bez przylistków, całobrzegie.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Urticaceae (pokrzywowate)]
  
bylina, w czasie owocowania przysadki krótsze od okwiatu (↓nie)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
·  Bylina.
· ta cecha diagnostyc ...
Parietaria officinalis (parietaria lekarska)
wystepowanie
pomurnik lekarski · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Roślina z rejonu śródziemnomorskiego, z miejsc wilgotnych i cienistych; u nas od dawna zadomowiona w miejscach o charakterze ruderalnym.
  
  
rośliny roczne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
·  Rośliny roczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
  
    
listki okwiatu wklęśnięte okrywają owoc (↓nie)
Parietaria lusitanica
XL
Parietaria lusitanica
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
·  Owoce symetryczne w części wierzchołkowej.
    
    
listki okwiatu płaskie nie okrywają owocu (↑nie)
Parietaria pensylvanica (parietaria pensylwańska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
·  Owoce asymetryczne w części wierzchołkowej.
Parietaria pensylvanica (parietaria pensylwańska)
wystepowanie
pomurnik pensylwański · antropofit zadomowiony we florze polskiej