atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Philadelphus caucasicus Koehne ‘Aureus’

jaśminowiec kaukaski 'Aureus'
Philadelphus Philadelphus Philadelphus PhiladelphusPhiladelphusjaśminowiec 'Schneesturm' (Philadelphus ‘Schneesturm’)jaśminowiec Schrenka (Philadelphus schrenkii)
Philadelphus caucasicus ‘Aureus’ (jaśminowiec kaukaski 'Aureus')
19.05.2012, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Philadelphus caucasicus ‘Aureus’ (jaśminowiec kaukaski 'Aureus')

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120519.49.js - Philadelphus caucasicus ‘Aureus’ (jaśminowiec kaukaski 'Aureus'); OB Uniw. Wrocławskiego
120519-49
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
/cv. Aurea/ #2