Plagiomnium drummondii

płaskomerzyk orzęsiony [mech]