Plagiomnium drummondii (Bruch et Schimp.) T.J.Kop.

płaskomerzyk orzęsiony
na stronie — uwagi

uwagi

W okresie 2004-14 r. znajdował się na liście gatunków objętych ochroną ścisłą. Obecnie nie ma go w wykazie.