⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: trawy - wiecha, kłoski wielokwiatowe, plewy krótkie, z języczkiem liściowym lub bez]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) łodygi i pochwy liściowe, szczególnie pędów płonnych, wyraźnie spłaszczone, z dwoma ostrymi krawędziami (↓nie)
  
    
(p) rośliny niskie, (10)20-40(90)cm wysokości, niekępkowe z długimi rozłogami (↓nie)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Źdźbła podnoszące się lub kolankowato podnoszące się, poniżej 2mm średnicy, ciemnozielone do brudnozielonych, słabo lśniące, pochwy liściowe szybko bieleją i tworzą duży kontrast z zielonym źdźbłem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche zbocza, mury, przydroża.
    
    
(p) wysokie trawy, do 150cm, kępkowe lub luźnokępkowe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Łodygi wzniesione, zwykle ponad 2mm średnicy; źdźbła zielone, matowe, pochwy długo pozostają zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
    
      
(p) kłoski (2)4-5(6)-kwiatowe; plewki dolne w dole bez wełnistych włosków; języczek orzęsiony (↓nie)
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Blaszki liściowe 5-12(15)mm szerokości, krótko zaostrzone i nagle ściągnięte w kapturek; najwyższy liść łodygowy 3-15× dłuższy niż szerszy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
wystepowanie
wiechlina sudecka · syn. Poa sudetica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Żyzne i wilgotne lasy liściaste i mieszane, źródliska, zarośla, parki, łąki.
      
      
(p) kłoski 2-3(4); plewki dolne w dole z długimi wełnistymi włoskami; języczek nieorzęsiony (↑nie)
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Blaszki liściowe 4-8mm szerokości, zwykle stopniowo zaostrzone i ściągnięte w kapturek; najwyższe liście łodygowe 15-25× dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne lasy, brzegi potoków, łąki, źródliska.
      
  
(p) łodygi i pochwy liściowe obłe lub niewyraźnie spłaszczone, wtedy bez ostrych kantów (↑nie)
  
    
(p) nasada łodygi cebulowato zgrubiała (↓nie)
Poa bulbosa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Liście odziomkowe (przynajmniej pędów płonnych) zwinięte do szczeciniastych, po kwitnieniu szybko zasychają.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnost ...
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
wiechlina cebulkowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy.
    
    
(p) nasada łodygi nie jest cebulkowato zgrubiała (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Liście po kwitnieniu długo pozostają zielone. Blaszka liściowa płaska, często żłobkowane; jęśli wąskie, szczeciniaste wtedy bardzo długie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
    
      
(p) najniższe gałązki wiechy wyrastają pojedynczo lub po 2 z osi kwiatostanu, wyjątkowo więcej (↓nie)
      
        
(p) dolna plewa jednonerwowa, górna 3-nerwowa; jednoroczne lub byliny; plewki dolne na całej długości kilu długo, miękko owłosione (↓nie)
        
          
(p) pędy wzniesione, skośne lub rozłożone; języczek górnego liścia (1.8)2-4mm długości (↓nie)
Poa annua (wiechlina roczna)
XL
Poa annua (wiechlina roczna)
Poa annua (wiechlina roczna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Języczek górnego liścia łodygowego (1.8)2-4mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
Poa annua (wiechlina roczna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Przydroża, chwast uprawy, tereny ruderalne.
          
          
(p) byliny; pędy wzniesione lub krótko podnoszące się; języczek górnego liścia 0.5-2(2.4)mm długości (↑nie)
Poa supina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Języczek górnego liścia łodygowego 0.5-2(2.4)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Poa supina (wiechlina niska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne drogi leśne, ścieżki przy łąkach.
          
        
(p) obie plewy 3-nerwowa; byliny; plewki dolne na kilu co najwyżej ząbkowane (↑nie)
        
          
(p) języczek najwyższego liścia łodygowego niewyraźny, do 0.7mm długości; blaszka najwyższego liścia wyraźnie prostopadle odstająca (↓nie)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
(p) języczek najwyższego liścia łodygowego wyraźny, 2-6mm długości; blaszka najwyższego liścia zwykle nie odstaje wyraźnie prostopadle (↑nie)
          
            
(p) kłoski ±równomiernie rozłożone na gałązce (↓nie)
Poa laxa (wiechlina wiotka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Plewy i plewki szpiczaste ale bez ostki. Plewka dolna w nasadzie z kępką włóknistych włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Poa laxa (wiechlina wiotka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skały w wyższych partiach górskich.
            
            
(p) kłoski stłoczone na końcach gałązek (↑nie)
Poa alpina
Poa alpina (wiechlina alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Rośliny gęsto lub luźnokępkowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu s ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Poa alpina (wiechlina alpejska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podobna wiechlina łąkowa (Poa pratensis) ma wyraźną kępkę włosków w nasadzie plewki dolnej, krótszy języczek i wewnątrzpochwowe rozłogi.
            
              
Poa molinerii (wiechlina Molineriego)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
Poa nobilis (wiechlina tatrzańska)
wystepowanie
wiechlina szlachetna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
      
(p) najniższe gałązki wiechy wyrastają po (2)3-5(7) z osi kwiatostanu; szorstkie; byliny (↑nie)
      
        
(p) języczek najawyższego liścia łodygowego niewidoczny lub do 0.7mm długości (↓nie)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Rośliny gęsto- lub luźnokępkowe, do 80cm wysokości. Źdźbła gładkie, wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedos ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste i mieszane, zarośla, w parkach wysiewana.
        
        
(p) języczek najwyższego liścia łodygowego (1.5)2-6mm długości (↑nie)
        
          
(p) języczek najwyższego liścia łodygowego (2)2.5-6mm długości, szpiczasty (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Źdźbła szorstkie lub gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
          
            
(p) języczek najwyższego liścia do 6mm długości; źdźbła i pochwy szorstkie (↓nie)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· Źdźbła i pochwy liściowe szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne i bagienne łąki, lasy łęgowe i zarośla, brzegi cieków wodnych; niekiedy wysiewana.
            
            
(p) języczek najwyższego liścia 2-3mm długości; źdźbła i pochwy zwykle gładkie (↑nie)
Poa palustris (wiechlina błotna)
Poa palustris (wiechlina błotna)
Poa palustris (wiechlina błotna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Źdźbła i pochwy liściowe gładkie, rzadziej szorstkawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
Poa palustris (wiechlina błotna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki, brzegi wód; niekiedy wysiewana.
            
          
(p) języczek najwyższego liścia łodygowego krótki, co najwyżej 2(2.5)mm długości, ucięty, nie szpiczasty (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Źdźbła gładkie, rzadko nieco szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyc ...
          
            
(p) blaszki liściowe pędów sterylnych szczeciniasto zwinięte (↓nie)
Poa angustifolia (wiechlina wąskolistna)
XL
Poa angustifolia (wiechlina wąskolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlas ...
· Języczek najwyższego liścia łodygowego 1-2mm długości, nie zbiegający brzegiem pochwy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
Poa angustifolia (wiechlina wąskolistna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, zbocza, lasy, zarośla i przydroża.
            
            
(p) wszystkie blaszki liściowe płaskie lub rynienkowate, niezwinięte, jeśli zwinięte to krótkie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Języczek najwyższego liścia łodygowego ok. 1mm długości, zbiegający po brzegu pochwy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
            
              
(p) rośliny luźnokępkowe, większość pędów 1-2-kolankowych (↓nie)
Poa subcaerulea (wiechlina równoplewa)
XL
Poa subcaerulea (wiechlina równoplewa)
Poa subcaerulea (wiechlina równoplewa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ro ...
· Blaszki liści przeważnie niebieskawe lub szarozielone, górą przeważnie owoszczone; 15-30mm szerokości, w nasadzie owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Poa subcaerulea (wiechlina równoplewa)
syn. Poa humilis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Solniska, wilgotne piaski nadmorskie, przydroża.
              
              
(p) rośliny kępkowe, pędy zwykle 2-4-kolankowe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu st ...
· Blaszki liściowe przeważnie zielone do żółtawozielonych, nieowoszczone, płaskie, rzadziej niektóre zwinięte (i wtedy krótkie); 2-4mm szerokości, w nasadzie nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, widne lasy liściaste, zarośla, na glebach świeżych i wilgotnych; niekiedy wysiewana.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
Rośliny trwałe lub jednoroczne.

space

Kwiatostanem jest luźna wiecha.

space

Poa granitica · wiechlina granitowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.357)
Czerwona Księga — NT–bliski zagrożeniu
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Poa glauca · wiechlina sina

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Poa stiriaca · wiechlina styryjska

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony

Poa babiogorensis · wiechlina babiogórska

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Poa badensis · wiechlina badeńska

istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej [24]
Gatunek błędnie podany z Polski — Kwiatkowski P. (2008) Rośliny naczyniowe Karkonoszy i Pogórza Karkonoskiego. Przyroda Sudetów 11, 3-42.
Grupa użytkowa: bylina ogrodowa • „trawy ogrodowe”