atlas-roslin.pl

Poa [🔉 po·a]

wiechlina, wyklina
  
↓nie(z) łodygi i pochwy liściowe, szczególnie pędów płonnych, wyraźnie spłaszczone, z dwoma ostrymi krawędziami
  
    
↓nie(z) rośliny niskie, (10) 20 – 40 (90) cm wysokości, niekępkowe z długimi rozłogami
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Źdźbła podnoszące się lub kolankowato podnoszące się, poniżej 2 mm średnicy, ciemnozielone do brudnozielonych, słabo lśniące, pochwy liściowe szybko bieleją i tworzą duży kontrast z zielonym źdźbłem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
wystepowanie
wyklina spłaszczona · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche zbocza, mury, przydroża.
    
    
↑nie (z) wysokie trawy, do 150 cm, kępkowe lub luźnokępkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Łodygi wzniesione, zwykle ponad 2 mm średnicy; źdźbła zielone, matowe, pochwy długo pozostają zielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
    
      
↓nie(z) kłoski (2) 4 – 5 (6)-kwiatowe; plewki dolne w dole bez wełnistych włosków; języczek orzęsiony
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Blaszki liściowe 5 – 12 (15) mm szerokości, krótko zaostrzone i nagle ściągnięte w kapturek; najwyższy liść łodygowy 3 – 15× dłuższy niż szerszy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Poa chaixii (wiechlina Chaixa)
wystepowanie
wiechlina sudecka, wyklina Chaixa · syn. Poa sudetica · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Żyzne i wilgotne lasy liściaste i mieszane, źródliska, zarośla, parki, łąki.
      
      
↑nie (z) kłoski 2 – 3 (4); plewki dolne w dole z długimi wełnistymi włoskami; języczek nieorzęsiony
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Blaszki liściowe 4 – 8 mm szerokości, zwykle stopniowo zaostrzone i ściągnięte w kapturek; najwyższe liście łodygowe 15 – 25× dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Poa remota (wiechlina odległokłosa)
wystepowanie
wyklina odległokłosa · syn. Poa chaixi var. remota · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne lasy, brzegi potoków, łąki, źródliska.
      
  
↑nie (z) łodygi i pochwy liściowe obłe lub niewyraźnie spłaszczone, wtedy bez ostrych kantów
  
    
↓nie(z) nasada łodygi cebulowato zgrubiała
Poa bulbosa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· Liście odziomkowe (przynajmniej pędów płonnych) zwinięte do szczeciniastych, po kwitnieniu szybko zasychają.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnost ...
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
wystepowanie
wiechlina cebulkowa, wyklina cebulkowata · takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit
  Suche murawy.
    
    
↑nie (z) nasada łodygi nie jest cebulkowato zgrubiała
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Liście po kwitnieniu długo pozostają zielone. Blaszka liściowa płaska, często żłobkowane; jęśli wąskie, szczeciniaste wtedy bardzo długie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
    
      
↓nie(z) najniższe gałązki wiechy wyrastają pojedynczo lub po 2 z osi kwiatostanu, wyjątkowo więcej
      
        
↓nie(z) dolna plewa jednonerwowa, górna 3-nerwowa; jednoroczne lub byliny; plewki dolne na całej długości kilu długo, miękko owłosione
        
          
↓nie(z) pędy wzniesione, skośne lub rozłożone; języczek górnego liścia (1.8) 2 – 4 mm długości
Poa annua (wiechlina roczna)
XL
Poa annua (wiechlina roczna)
Poa annua (wiechlina roczna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Języczek górnego liścia łodygowego (1.8) 2 – 4 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
Poa annua (wiechlina roczna)
wystepowanie
wyklina roczna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Przydroża, chwast uprawy, tereny ruderalne.
          
          
↑nie (z) byliny; pędy wzniesione lub krótko podnoszące się; języczek górnego liścia 0.5 – 2 (2.4) mm długości
Poa supina
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Języczek górnego liścia łodygowego 0.5 – 2 (2.4) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Poa supina (wiechlina niska)
wystepowanie
wyklina niska · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne drogi leśne, ścieżki przy łąkach.
          
        
↑nie (z) obie plewy 3-nerwowa; byliny; plewki dolne na kilu co najwyżej ząbkowane
        
          
↓nie(z) języczek najwyższego liścia łodygowego niewyraźny, do 0.7 mm długości; blaszka najwyższego liścia wyraźnie prostopadle odstająca
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
wystepowanie
wyklina gajowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie (z) języczek najwyższego liścia łodygowego wyraźny, 2 – 6 mm długości; blaszka najwyższego liścia zwykle nie odstaje wyraźnie prostopadle
          
            
↓nie(z) kłoski ±równomiernie rozłożone na gałązce
Poa laxa (wiechlina wiotka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· Plewy i plewki szpiczaste ale bez ostki. Plewka dolna w nasadzie z kępką włóknistych włosków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elem ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Poa laxa (wiechlina wiotka)
wystepowanie
wyklina wiotka · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skały w wyższych partiach górskich.
            
            
↑nie (z) kłoski stłoczone na końcach gałązek
Poa alpina
Poa alpina (wiechlina alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Rośliny gęsto lub luźnokępkowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Poa alpina (wiechlina alpejska)
wystepowanie
wyklina alpejska · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podobna wiechlina łąkowa (Poa pratensis) ma wyraźną kępkę włosków w nasadzie plewki dolnej, krótszy języczek i wewnątrzpochwowe rozłogi.
            
              
Poa molinerii (wiechlina Molineriego)
wyklina Molineriego · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
Poa nobilis (wiechlina tatrzańska)
wystepowanie
wiechlina szlachetna, wyklina szlachetna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
      
↑nie (z) najniższe gałązki wiechy wyrastają po (2) 3 – 5 (7) z osi kwiatostanu; szorstkie; byliny
      
        
↓nie(z) języczek najawyższego liścia łodygowego niewidoczny lub do 0.7 mm długości
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Rośliny gęsto- lub luźnokępkowe, do 80 cm wysokości. Źdźbła gładkie, wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostęp ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
Poa nemoralis (wiechlina gajowa)
wystepowanie
wyklina gajowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste i mieszane, zarośla, w parkach wysiewana.
        
        
↑nie (z) języczek najwyższego liścia łodygowego (1.5) 2 – 6 mm długości
        
          
↓nie(z) języczek najwyższego liścia łodygowego (2) 2.5 – 6 mm długości, szpiczasty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Źdźbła szorstkie lub gładkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
          
            
↓nie(z) języczek najwyższego liścia do 6 mm długości; źdźbła i pochwy szorstkie
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· Źdźbła i pochwy liściowe szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
wystepowanie
wiechlina szorstka, wyklina zwyczajna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne i bagienne łąki, lasy łęgowe i zarośla, brzegi cieków wodnych; niekiedy wysiewana.
            
            
↑nie (z) języczek najwyższego liścia 2 – 3 mm długości; źdźbła i pochwy zwykle gładkie
Poa palustris (wiechlina błotna)
Poa palustris (wiechlina błotna)
Poa palustris (wiechlina błotna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Źdźbła i pochwy liściowe gładkie, rzadziej szorstkawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostę ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
Poa palustris (wiechlina błotna)
wystepowanie
wyklina błotna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki, brzegi wód; niekiedy wysiewana.
            
          
↑nie (z) języczek najwyższego liścia łodygowego krótki, co najwyżej 2 (2.5) mm długości, ucięty, nie szpiczasty
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Źdźbła gładkie, rzadko nieco szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyc ...
          
            
↓nie(z) blaszki liściowe pędów sterylnych szczeciniasto zwinięte
Poa angustifolia (wiechlina wąskolistna)
XL
Poa angustifolia (wiechlina wąskolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu ...
· Języczek najwyższego liścia łodygowego 1 – 2 mm długości, nie zbiegający brzegiem pochwy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
Poa angustifolia (wiechlina wąskolistna)
wystepowanie
wyklina wąskolistna · syn. Poa pratensis ssp. angustifolia · Poa pratensis ssp. setacea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, zbocza, lasy, zarośla i przydroża.
            
            
↑nie (z) wszystkie blaszki liściowe płaskie lub rynienkowate, niezwinięte, jeśli zwinięte to krótkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Języczek najwyższego liścia łodygowego ok. 1 mm długości, zbiegający po brzegu pochwy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
            
              
↓nie(z) rośliny luźnokępkowe, większość pędów 1 – 2-kolankowych
Poa subcaerulea (wiechlina równoplewa)
XL
Poa subcaerulea (wiechlina równoplewa)
Poa subcaerulea (wiechlina równoplewa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Blaszki liści przeważnie niebieskawe lub szarozielone, górą przeważnie owoszczone; 15 – 30 mm szerokości, w nasadzie owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Poa subcaerulea (wiechlina równoplewa)
wyklina równoplewa · syn. Poa humilis · Poa pratensis ssp. irrigata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Solniska, wilgotne piaski nadmorskie, przydroża.
              
              
↑nie (z) rośliny kępkowe, pędy zwykle 2 – 4-kolankowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu stron ...
· Blaszki liściowe przeważnie zielone do żółtawozielonych, nieowoszczone, płaskie, rzadziej niektóre zwinięte (i wtedy krótkie); 2 – 4 mm szerokości, w nasadzie nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
wystepowanie
wyklina łąkowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, widne lasy liściaste, zarośla, na glebach świeżych i wilgotnych; niekiedy wysiewana.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
Rośliny trwałe lub jednoroczne.

space

Kwiatostanem jest luźna wiecha.

space

Poa granitica · wiechlina granitowa

wyklina granitowa
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.357)
Czerwona Księga — NT–bliski zagrożeniu
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wiechlina granitowa (Poa granitica)

Poa glauca · wiechlina sina

wyklina sina
Poa caesia
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wiechlina sina (Poa glauca)

Poa stiriaca · wiechlina styryjska

wyklina styryjska
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony
wiechlina styryjska (Poa stiriaca)

Poa babiogorensis · wiechlina babiogórska

wyklina babiogórska
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wiechlina babiogórska (Poa babiogorensis)

Poa badensis · wiechlina badeńska

wyklina badeńska
istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej [24]
wiechlina badeńska (Poa badensis)
Gatunek błędnie podany z Polski — Kwiatkowski P. (2008) Rośliny naczyniowe Karkonoszy i Pogórza Karkonoskiego. Przyroda Sudetów 11, 3 – 42.