takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potentilla demissa Jord.

pięciornik mały
Potentilla argentea L. var. demissa (Jord.) Lehm.
na stronie — występowanie · znaleziska