pierwiosnkowate (Primulaceae) w ogrodzie

Primula-uprawiane · pierwiosnki uprawiane ozdobne »24

Pierwiosnki to byliny ogrodowe; w zależności od gatunku, od początku wiosny do początku lata.
Niemal wszystkie wymagają gleby trwale wilgotnej (choć nie podmokłej) i korzystne są dla nich stanowiska chłodne o wysokiej wilgotności powietrza.