antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]

Raphanus raphanistrum L.

rzodkiew świrzepa łopucha
Raphanus raphanistrum (rzodkiew świrzepa)
kwiatostan z łuszczynami; 06.2002, Warszawa, ugorowane pole; copyright © by Barbara Łotocka
Raphanus raphanistrum
łuszczyna przewęzista, przekrój podłużny prostopadły do fałszywej przegrody; 11.08.2003 copyright © by Barbara Łotocka
Raphanus raphanistrum (rzodkiew świrzepa)
pokrój
Raphanus raphanistrum
łuszczyna przewęzista, przekrój poprzeczny pomiędzy nasionami
Raphanus raphanistrum (rzodkiew świrzepa)

cechy charakterystyczne

Rozróżnienie w fazie siewek:
rzodkiew świrzepa (Raphanus raphanistrum) liścienie ma węższe, tylko nieco szersze niż dłuższe, głębiej sercowato wykrojone, ogonki są owłosione, dłuższe od blaszki; pierwsze liście silnie owłosione, lirowate z kilkoma odcinkami, końcowy odcinek bardzo duży z licznymi zaokrąglonymi ząbkami.

gorczyca polna (Sinapis arvensis) liścienie znacznie szersze niż dłuższe, płycej sercowato wykrojone, ogonki podobnej długości jak blaszka; pierwsze liście w różnym stopniu ząbkowane, faliste, skąpo owłosione.

Rośliny jednoroczne, 30-80cm wysokości, rzadko odstająco owłosione, w górze wyłysiała, w rozgałęziona. Korzenie cienkie wrzecionowaty.

space

Owocem łuszczyna 3-6mm szerokości, o silnie stwardniałych ścianach, z przewężeniami pomiędzy nasionami, dojrzała rozpada się, w miejscach przewężeń, na 1-8 jednonasiennych części, podłużnie prążkowanych, wewnątrz bez watowatej tkanki. Nasiona jajowato kuliste, 1.5-4mm długości i 1.5-3.5mm szerokości, żółtobrązowe, z siateczkowato dołkowaną skulpturą.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Chwast upraw, szczególnie zbóż, poza tym ugory, przydroża, rzadziej na siedliskach ruderalnych. Na glebach kwaśnych, ubogich, często na piaszczystych, suchych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.236 [71.3]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.292 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.287 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.237 [3]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.204 [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.187 [11]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.188 [9]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.137+137i+381+395 [80]
· Tymrakiewicz, W., 1959 — Atlas chwastów. p.200 [22]
· Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. p.171 [20]
· Fisjunov, A.B., 1984 — Sornyje rastjenija. p.229 [83]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.72+98 [81]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.47 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1066 [17]
· Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.494 [85.8]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.417 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 04.02.2017 · powstała/was created 27.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Raphanus_raphanistrum.htm"> Raphanus raphanistrum (rzodkiew świrzepa) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>