takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.289)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Rubus chamaemorus L.

malina moroszka
Rubus chamaemorus (malina moroszka)
Estonia; copyright © by Maciej Romański
Rubus chamaemorus
Rubus chamaemorus
Rubus chamaemorus (malina moroszka)
Rubus chamaemorus (malina moroszka)
Rubus chamaemorus (malina moroszka)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.289 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Rubus chamaemorus (malina moroszka)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.330.mr - Rubus chamaemorus (malina moroszka); Estonia
330
leg. Maciej Romański
/Estonia/ #3
znalezisko 20080722.2.and - Rubus chamaemorus (malina moroszka); Norwegia
080722-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/ #2
znalezisko 20070819.1.and - Rubus chamaemorus (malina moroszka); Slowiński PN
070819-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Slowiński PN/ #2