rodzina: biegunecznikowate (Simaroubaceae)

Ailanthus altissima · bożodrzew gruczołowaty

ajlant wyniosły
Ailanthus glandulosa
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]