takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Saxifraga cernua L.

skalnica zwisła
na stronie — występowanie · znaleziska
Saxifraga cernua (skalnica zwisła)

05.08.2013, Żleb Zagon - dol. Małej Łąki (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk XL

Saxifraga cernua
Saxifraga cernua
Saxifraga cernua
Saxifraga cernua
Saxifraga cernua

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.

znalezisko 20130805.1.jkr - Saxifraga cernua (skalnica zwisła); Żleb Zagon - dol. Małej Łąki (Tatry)

2f · 20130805.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Żleb Zagon - dol. Małej Łąki (Tatry)/

znalezisko 20080821.7.jkr; dol. Małej Łąki (Tatry)

5f · 20080821.7.jkr
leg. Jerzy Kruk
/dol. Małej Łąki (Tatry)/