takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Sonchus arvensis L.

mlecz polny
Sonchus vulgaris Rouy
na stronie — występowanie · znaleziska