Stipa barbata · ostnica bródkowa

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · „trawy ogrodowe” · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 60-80 cm · kwitnienie: 7-8

Stipa lessingiana · ostnica Lessinga

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Stipa joannis · ostnica Jana »1

(potocznie: ostnica piórkowata)
Stipa pennata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.352); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony

artykuł w ‘ogrodowej’ części atlasu

Nassella tenuissima · ostnica wąskolistna

ostnica mocna
Stipa tenuissima
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Achnatherum calamagrostis · ostnica trzcinnikowata

chropiatka trzcinnikowata
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]