takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.244); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

kosatka kielichowa
na stronie — występowanie · znaleziska
Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)
08.07.2009, Kopieniec, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)
Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)
Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)
Tofieldia calyculata
Tofieldia calyculata

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.244 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach

znalezisko 20090708.13.and - Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa); Kopieniec, Tatry
2f · 20090708.13.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Kopieniec, Tatry/
znalezisko 20070622.2.and - Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa); Rówień Królowa, Tatry
3f · 20070622.2.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Rówień Królowa, Tatry/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.388 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.781 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.538 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.690 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.205 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.154 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.595 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.16 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.793 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 30.10.2014 · powstała/was created 03.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Tofieldia_calyculata.htm"> Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>