atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24]

Triticum aestivum L.

pszenica zwyczajna
Triticum sativum Lam. · Triticum vulgare Vill.
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
30.05.2002, dolina Bystrzycy, las liściasty; copyright © by Marek Snowarski
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
Triticum aestivum
kiełkujące ziarniaki, korzenie nasienne
Triticum aestivum
kwitnące kłosy
Triticum aestivum
łan dojrzałych kłosów
Triticum aestivum
zarodek, barwienie błękitem Evansa
Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
Triticum compactum (pszenica zbita)
cechy diagnostyczne w kluczu:Triticum (pszenica)kl 6296

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020530.4.02 - Triticum aestivum (pszenica zwyczajna); dolina Bystrzycy, las liściasty
020530-4
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy, las liściasty/ #5

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Triticum aestivum (pszenica zwyczajna)
🌱
Podstawowe zboże uprawiane w Polsce.

space

Podstawowe zboże uprawiane w Polsce.

space

wymagania i uprawa

mieszaniec Triticum aestivum L.