Veronica spicata ssp. incana · przetacznik kłosowy siwy

przetacznik siwy
Pseudolysimachion incanum · Veronica incana
takson uprawiany [24]
kolor kwiatów
Bylina z południa Europy, u nas bylina ozdobna, uprawiana w ogrodach. Tworzy darnie 15-30 cm wysokości, z kwiatostanami 30-40 cm wysokości.

Ozdobny dzięki szarobiałej barwie liści i łodyg; w okresie kwitnienia (czerwiec-lipiec) dzięki długim, wzniesionym kłosowym kwiatostanom. Kwiaty ciemne niebieskofioletowe.

Bylina na suche, nasłonecznione rabaty bylinowe, jako roślina okrywowa. Nadaje się do ogrodów skalnych, na murko. Można sadzić w ogrodach wrzosowych. Kwiatostany mogą być użyte na kwit cięty.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · o znaczeniu produkcyjnym · na rabatę bylinową · bylina okrywowa lub zadarniająca · do ogrodu skalnego · do ogrodu wrzosowego · wysokość 15-40 cm · strefa mrozoodporności 3 · kwitnienie: 6-7

Veronica armena · przetacznik armeński

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 15 cm · kwitnienie: 5-8

Veronica peduncularis

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 20 cm · kwitnienie: 4-7

Veronica gentianoides · przetacznik goryczkowaty

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu skalnego · wysokość 30-50 cm · kwitnienie: 5-6

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 160 cm · kwitnienie: 7-9

Veronica cinerea

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Veronica multifida

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Veronica saturejoides

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Veronica surculosa

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Veronica caucasica

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]