takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Viola elatior Fr.

fiołek wyniosły
Viola montana L.!!!
Viola elatior (fiołek wyniosły)
29.05.2010 copyright © by Jacek Soboń

cechy charakterystyczne

Viola elatior (fiołek wyniosły)
Bylina. Rośliny (13)20-35(50)cm wysokości. Pędy wzniesione, na kantach gęsto krótko owłosione. Łodygi, liście i przylistki gęsto lub rzadko, krótko odstająco owłosione.

Bez liści odziomkowych. Liście ±lancetowate, 2.5-4× dłuższe niż szersze. Przylistki przynajmniej długości ogonka liściowego, w górze łodygi szczególnie duże, do 6cm długości i (4)6-10(12)mm szerokości.

Działki szpiczaste. Kwiaty duże, wraz z ostrogą 22-25mm długości, jasnoniebieskie z białawą nasadą. Ostroga zielonawożółte, krótka, do 3-4mm, niewiele dłuższa od przydatków kielicha.

space

występowanie

Viola elatior (fiołek wyniosły)
Viola elatior (fiołek wyniosły)
wystepowanie
o mapie występowania
Obrzeża lasów łęgowych, luźne wilgotne zarośla, łąki. Na glebach wilgotnych, zalewanych, żyznych, zasobnych w wapń.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100529.64.js - Viola elatior (fiołek wyniosły)
100529-64
leg. Jacek Soboń #3

zamieszanie nomenklatoryczne

Ten takson ma konflikt nazw z innym taksonem.

space

Niektóre flory proponują rozwiązania konfliktu. Flora Europa Orientalis [86.9s193] proponuje radykalnie Viola montana L. jako nazwę główną dla taksonu z tej strony; a dla Viola montana auct. p.p. non L. proponuje nazwę Viola nemoralis (ten takson jest na stronie fiołek nibypsi (Viola montana).
Flora Czech [71.2s412] mniej radykalnie zostawia nietkniętą nazwę V. elatior, a dla Viola montana auct. p.p. non L. proponuje Viola ruppii.

space