Czerniec gronkowy (Actaea spicata) to gatunek rodzimy. Pozostałe to gatunki obcego pochodzenia.
Wszystkie są uprawiane jako byliny ozdobne dla miejsc cienistych lub półcienistych, wilgotnych.

Actaea spicata · czerniec gronkowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Actaea spicata (czerniec gronkowy)
Rodzima roślina występująca w cienistych lasach.
Wysokość: 30-50 cm

Kwitnienie: od maja do czerwca

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa • do ogrodu naturalistycznego

Actaea pachypoda · czerniec grubopędowy

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Występuje na wschodzie Ameryki Północnej w lasach liściastych i mieszanych na glebach ciężkich, gliniastych. Uprawiana w ogrodach bylina ozdobna. 40-50 cm wysokości.

Ozdobę stanowią w lipcu i sierpniu duże białe owoce na kontrastujących z nimi silnie zgrubiałych szypułach i o dużych pozostałościach znamienia słupka - przypominają gałki oczne, stąd zwyczajowa angielska nazwa tej rośliny.

Roślina runa leśnego, sadzi się w półcieniu, pod drzewami, w ogrodach naturalistycznych.

Uwaga! owoce (jak i pozostałe części rośliny) są silnie trujące dla ludzi (nie dla ptaków), mogą spowodować zatrzymanie akcji serca.

Wysokość: 40-50 cm

Kwitnienie: od maja do czerwca

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa • do ogrodu naturalistycznego

Actaea rubra · czerniec czerwony

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Od drugiego północnoamerykańskiego gatunku [czerniec grubopędowy (Actaea pachypoda)] różni się cienkimi szypułami owoców. Owoce są czerwone (u niektórych form białe) i mają mniejszą pozostałość po znamieniu słupka. Bardzo podobny do europejskiego, rodzimego dla Polski, czerniec gronkowy (Actaea spicata)

Występuje na wschodzie Ameryki Północnej w lasach liściastych i mieszanych, w miejscach podmokłych i na brzegach cieków wodnych.

Wysokość: 40-50 cm

Kwitnienie: od maja do czerwca

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa • do ogrodu naturalistycznego

Actaea erythrocarpa · czerniec krwistoowockowy

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Owoce czerwone na cienkich szypułkach, dojrzewają w lipcu/sierpniu. Uwaga są trujące.

Występuje w Chinach, Japonii, na Dalekim Wschodzie i części europejskiej Rosji.

Wysokość: 40-50 cm

Kwitnienie: od maja do czerwca

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa • do ogrodu naturalistycznego