Czerniec gronkowy (Actaea spicata) to gatunek rodzimy. Pozostałe to gatunki obcego pochodzenia.
Wszystkie są uprawiane jako byliny ozdobne dla miejsc cienistych lub półcienistych, wilgotnych.

Actaea spicata · czerniec gronkowy

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Actaea spicata (czerniec gronkowy)
Rodzima roślina występująca w cienistych lasach.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 30-50 cm · kwitnienie: 5-6

Actaea pachypoda · czerniec grubopędowy

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Występuje na wschodzie Ameryki Północnej w lasach liściastych i mieszanych na glebach ciężkich, gliniastych. Uprawiana w ogrodach bylina ozdobna. 40-50 cm wysokości.

Ozdobę stanowią w lipcu i sierpniu duże białe owoce na kontrastujących z nimi silnie zgrubiałych szypułach i o dużych pozostałościach znamienia słupka - przypominają gałki oczne, stąd zwyczajowa angielska nazwa tej rośliny.

Roślina runa leśnego, sadzi się w półcieniu, pod drzewami, w ogrodach naturalistycznych.

Uwaga! owoce (jak i pozostałe części rośliny) są silnie trujące dla ludzi (nie dla ptaków), mogą spowodować zatrzymanie akcji serca.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 40-50 cm · kwitnienie: 5-6

Actaea rubra · czerniec czerwony

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Od drugiego północnoamerykańskiego gatunku [czerniec grubopędowy (Actaea pachypoda)] różni się cienkimi szypułami owoców. Owoce są czerwone (u niektórych form białe) i mają mniejszą pozostałość po znamieniu słupka. Bardzo podobny do europejskiego, rodzimego dla Polski, czerniec gronkowy (Actaea spicata)

Występuje na wschodzie Ameryki Północnej w lasach liściastych i mieszanych, w miejscach podmokłych i na brzegach cieków wodnych.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 40-50 cm · kwitnienie: 5-6

Actaea erythrocarpa · czerniec krwistoowockowy

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Owoce czerwone na cienkich szypułkach, dojrzewają w lipcu/sierpniu. Uwaga są trujące.

Występuje w Chinach, Japonii, na Dalekim Wschodzie i części europejskiej Rosji.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość 40-50 cm · kwitnienie: 5-6

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.382 [71.1]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.222 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.150 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.159+61k+157k [15]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.37+53 [86.10]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.79 [85.7]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.254 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.165 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 26.12.2016 · powstała/was created 26.01.2012

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/czerniec.htm"> Actaea (czerniec) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>