atlas-roslin.pl

Celastrus

dławisz
Liczne gatunki krzewów, zwykle pnących (liany, z pędami owijającymi się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), głównie ze strefy tropikalnej i subtropikalnej Azji Południowo-Wschodniej, bez przedstawicieli we florze Polski. Przeważnie dwupienne. Nieliczne, rosnąc w klimacie umiarkowanym, uprawia się u nas. Najczęściej w ofercie znajduje się dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus); silnie rosnące, wysoce zimotrwałe pnącze z Dalekiego Wschodu.
  
↓niekwiaty w pęczkach w kątach liści
Celastrus orbiculatus (dławisz okrągłolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Liście jajowate do szeroko-odwrotniejajowatych, na szczycie krótko zaostrzone (patrzeć na normalne pędy — na silnych pędach eliptycznie i długo zaostrzone, podobne jak u dławisza amerykańskiego (Celastrus scandens)).
Celastrus orbiculatus (dławisz okrągłolistny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski
  Stosunkowo często uprawiany. Miejscami zdziczały.
  
  
↑nie kwiaty w szczytowych wiechach
Celastrus scandens (dławisz amerykański)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Liście jajowato-eliptyczne, długo zaostrzone.
  Rzadko uprawiany.