atlas-roslin.pl

kosaćce (Iris) w ogrodzie

Kosaćce to bardzo popularne uprawiane kłączowe byliny ozdobne zimujące w gruncie. Uprawiane są przede wszystkim odmiany ozdobne z grupy kosaćców bródkowych (Iris ×barbata), zdecydowanie rzadziej odmiany ozdobne z grupy kosaćców syberyjskich (Iris sibirica hort.) oraz kosaciec mieczolistny (Iris ensata) w odmianach lub gatunki botaniczne.
kosaciec bródkowy (Iris ×barbata)
u17/15
☼ 20-100 V-VIkolory kwiatów
Iris ×barbata kosaciec bródkowy

Bearded, MDB, SDB, IB, MTB, BB, TB
objaśnienie skrótów

Osobną ciekawą, rzadziej uprawianą grupą ozdobnych kosaćców są tzw. "kosaćce cebulowe" — kosaciec żyłkowany (Iris reticulata) (iryski), irysy/kosaćce holenderskie (Iris ×hollandica), takie rodzaje jak irysek (Iridodictyum), miecznik (Xiphium), juno (Juno) — są to byliny cebulowe, z letnim okresem spoczynku, uprawiane tak jak tulipany (Tulipa).

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Iris-ozdobne
🌱
Kosaćce, potocznie zwane (od naukowej nazwy) irysami, to byliny kłączowe. Liczne z nich są uprawiane jako ozdobne byliny ogrodowe. Poszczególne gatunki różnią się wysokością, która może wynosić od kilku cm do 1.5 m.

space

W zależności od gatunku uprawia się je jako typowe byliny rabatowe lub w ogrodach skalnych; zarówno na glebach wilgotnych albo okresowo bardzo suchych. Są też gatunki gatunki z terenów mokradłowych, zdatne dla strefy brzegowej i bagiennej zbiorników i oczek wodnych.

wymagania i uprawa

Dokładny opis uprawy ⇒ kosaćców bródkowych (Iris ×barbata).
🌸
Wymagania uprawowe znacznie różnią się pomiędzy gatunkami i bardziej szczegółowe opisy są podane na ich stronach. Najczęściej uprawiane kosaćce bródkowe (Iris ×barbata) są roślinami niewymagającymi, łatwymi i wdzięcznymi w uprawie. Przeważająca większość wymaga stanowisk słonecznych i ciepłych. O glebie wilgotnej ale nie podmokłej w czasie wegetacji. Odczyn obojętny.

space

Gatunki botaniczne można rozmnażać z nasion.