takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Leucanthemum ×superbum (Bergmans ex J. Ingram) R. Soreng et E.A. Cope

złocień wielki
Leucanthemum vulgare × lacustre
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · bylina na kwiat cięty · wysokość 60-120 cm · kwitnienie: 4-9

Wymagania: woda · gleba przeciętnie wilgotna · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · żyzność · podłoże bardzo żyzne

Analiza dostępności nasion (form i odmian #1):
• bez odmiany · ‘Crazy Daisy’ (biały)

Analiza dostępności roślin (form i odmian #4):
• bez odmiany · ‘Dwarf Snow Lady’ · ‘Silberprinzeschien’ · ‘Snowdrift’ · ‘Wiral Supreme’