fot. 020908-3130 (554×866) — copyright © by Marek Snowarski
pęd z liśćmi
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Reynoutria sachalinensis

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.09.2002, Kołobrzeg, nieużytek
copyright © by Marek Snowarski