fot. 101204-5785 (892×571) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swT_3
siewka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Urtica dioica siewka (rozwój pokrzywy zwyczajnej)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski