fot. 110403-7028 (600×790) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110403-4 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
cebulki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gagea pratensis (złoć łąkowa)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.04.2011, Siechnice, dolina Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski