fot. 111006-6797 (600×749) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 111006-2 XL
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Galeopsis angustifolia (poziewnik wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.10.2011, Jankowa Żagańska, stacja kolejowa
copyright © by Marek Snowarski