fot. 190430-7245 (1321×1988) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 190430-2b normalna
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)

on This page when logged in
you will see 8.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.04.2019, Siechnice, starorzecza Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski

« Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)