fot. 190507-7460 (874×653) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 190430-2b
x16/0.40 apochromat aus Jena, Biolar
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Homalia trichomanoides (gładysz paprociowaty)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.05.2019, Siechnice, starorzecza Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski