« Silene nutans (lepnica zwisła)

fotografie w skali 1:1 · natural size photographs10mm = 40px 101dpi

Fotografie przeskalowane do rozmiaru zbliżonego do wielkości naturalnej (dla rozdzielczości monitora 101dpi
Photographs close to natural size for display resolution 101dpi

Uwaga: Ponieważ fotografie są rozciągane lub zwężane z użyciem parametrów taga IMG, co sprawia że jakość ich może być gorsza niż na stronie gatunku i stronach z pojedynczymi fotografiami a czas ładowania dłuższy.
Comment: Because photographs are resized thanks to IMG tag options, they may be less quality and it takes longer time to load then on main species pages and related pages.

81dpi

14 800x600

 1 cm

17 1024x768

 1 cm

19 1152x864

 1 cm

21 1280x1024

 1 cm

101dpi

14 800x600

 1 cm

17 1024x768

 1 cm

19 1152x864

 1 cm

21 1280x1024

 1 cm

fotografie sprowadzone do naturalnego rozmiaru (skala 1:1) są pokazane tylko w Pełnej Wersji - logowanie w prawym górnym rogu strony
natural size photographs (scale 1:1) availlable in Full Version - login box in top-right of this page
fotografie w skali 1:1 · natural size photographs10mm = 40px 101dpi

« Silene nutans (lepnica zwisła)