fot. akr-Saxifraga-tridactylites-(113.1) — copyright © by Anna Kryścińska
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Saxifraga tridactylites

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

roślina ogruczolona; korona biała
14.07.2006, Tatry; skały · copyright © by Anna Kryścińska