fot. bg-2008-1-Asperula_cynanchica17-2 (522×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.06.2008, Skotniki, murawa kserotermiczna
copyright © by Błażej Gierczyk