fot. bg-2008-1-Chamaecytisus_albus13 (374×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chamaecytisus albus (szczodrzeniec zmienny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.06.2008, między Łysakowem a Diamentem, Dolina Nidy
copyright © by Błażej Gierczyk