fot. bg-Corydalis_pumila-12 — copyright © by Błażej Gierczyk
space
Corydalis pumila (kokorycz drobna)
space
24.04.2006, ok. Szczecina · copyright © by Błażej Gierczyk