fot. bg-Vaccinium_vitis-idea_2 (725×480) — copyright © by Błażej Gierczyk
kwitnące krzewinki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vaccinium vitis-idaea

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.06.2004, Góry Stołowe, Urwisko Batorowskie
copyright © by Błażej Gierczyk